Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
‘Vorig jaar hebben we als JOVD een gesprek gehad met Pieter Duisenberg, de VVD-woordvoerder hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Hij kondigde aan dat de studentenraad een budgetrecht en dus veel meer invloed zou krijgen, terwijl studentenraden vaak niet bepaald sterk zijn.’ Rosa d’Adelhart Toorop, lijsttrekker van de nieuwe universitaire partij De Vrije Student, legt uit dat training van nieuwe raadsleden voor haar speerpunt nummer één is.

‘De medezeggenschap krijgt meer macht, dan moeten er in die medezeggenschap ook kuitenbijters zitten. Nu moeten partijen vaak mensen smeken om in de CSR te komen, terwijl juist daar de slimste en mondigste studenten zouden moeten zitten.’

Bestuursbeurzen afschaffen
De inhoud van de partij is gebaseerd op het liberale gedachtegoed. Volgens De Vrije Student moet de UvA haar oren niet moet laten hangen naar ‘duurzaamheidslobby’s, vastgoedbaronnen of revolutionairen.’ d’Adelhart Toorop vervolgt: ‘Het geld dat de UvA krijgt is bedoeld voor onderwijs en niet voor andere zaken. Duurzaamheidsinitiatieven, vastgoedspeculaties, bestuursbeurzen, daar moet de UvA zich allemaal niet mee bezig houden. Het geld moet naar de studenten in de werkgroepen.’

Liberale inslag
Rosa-d'Adelhart-TooropDe partij is op dit moment in handen van een groep van vijf studenten – ‘geen bestuur’, benadrukt d’Adelhart Toorop – die allen lid zijn van de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD). ‘De Vrije Student is natuurlijk geïnitieerd door de JOVD, maar we zijn wel een losse stichting die niet aan de JOVD gelieerd is. Er zitten ook enkele mensen van de jongerenorganisatie van D66 bij en zelfs SP’ers zijn welkom, als ze het liberale gedachtegoed maar onderschrijven.’

d’Adelhart Toorop is op dit moment voorzitter van de JOVD Amsterdam, maar vreest niet voor belangenverstrengeling. ‘De JOVD heeft geen mening over het beleid van de UvA en De Vrije Student niet over dat van de gemeente. Natuurlijk spelen er op de UvA ook landelijke, meer politieke thema’s; denk maar aan het rendementsdenken. Wij proberen met De Vrije Student-afdelingen van Rotterdam en Nijmegen samen een fundament te leggen voor het verkiezingsprogramma. Het is echter niet zo dat we alle drie precies hetzelfde aan de kiezers voorleggen.’

De Vrije Student is ervan overtuigd dat zij in de CSR terecht zal komen, ook al zal zij alleen op centraal en niet op facultair niveau op de biljetten staan. ‘Eén zetel moet zeker lukken, maar ons doel is drie.’