Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Reacties op tienpuntenplan UvA voorzichtig positief

Redactie Folia,
10 maart 2015 - 12:52
Het CvB heeft net een tienpuntenplan naar buiten gebracht met voorstellen voor een betere en democratischer universiteit. Hier de eerste reacties van alle betrokkenen.

Hassler-Forest Folia TV 235x170Rethink UvA-woordvoerder Dan Hassler-Forest:
We gaan er vanmiddag pas over vergaderen, dus ik kan alleen op persoonlijke titel spreken. Mijn indruk is dat heel veel mensen heel blij zijn dat deze vorm van protest nu echt effectief blijkt te zijn. Er is jarenlang via de bestaande manieren geprotesteerd tegen het beleid. Nu lijkt er eindelijk een voorzichtige eerste stap te worden gezet naar echte verandering.
Inhoudelijk zijn de reacties die ik tot nu toe heb gehoord verdeeld. Enerzijds zien mensen het als een overwinning voor de beweging. Maar tegelijkertijd moeten we deze brief ook niet overschatten. Het is ook vooral een vorm van damage control en marketing. Een poging het protest in te kapselen, waardoor het uiteindelijk juist weer bijdraagt aan de ‘UvA-branding’. Er spreekt iets uit van: laat het maar aan ons over. Maar een van onze leuzen is juist: not business as usual! Met Rethink UvA laten we zien dat we het zelf willen en kunnen doen. Decentraliseren doe je niet van bovenaf.
Een van onze heel concrete eisen was een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van de UvA. Het CvB belooft nu een webplatform waar  alle informatie voor iedereen toegankelijk is. Maar dat is niet hetzelfde. Dan laten ze misschien van alles zien, maar bepalen ze uiteindelijk alsnog alles zelf.
Ons belangrijkste agendapunt vanmiddag wordt of dit voldoende is om het vertrouwen in het CvB te herstellen en om nu samen met hen verder te gaan met de uitwerking. Mijn indruk is dat we dat punt nog niet hebben bereikt. Dit is niet meer dan een eerste stap in de goede richting. Onze acties gaan voorlopig gewoon door.

Jarmo-BerkhoutHumanities Rally-voorman Jarmo Berkhout (die nadrukkelijk een voorlopige reactie op persoonlijke titel geeft):
'Dit is een aanmoediging voor studentenactivisme en het bewijs van dat studenten hun rechten kunnen claimen. Het zijn de eerste serieuze toezeggingen die het CvB doet en daarmee is het in ieder geval een goed begin. Ik heb hier en daar nog wel mijn bedenkingen. Vooral omdat het onduidelijk is wie wat moet uitvoeren en omdat er een tijdspad ontbreekt. Bovenal is het een goede zaak dat studenten instemmingsrecht krijgen op het allocatiemodel. Tussen de regels door kon je de laatste maanden zien dat er een voorschot werd genomen op zogenaamde buiten-binnen-financiering (wat de UvA van de overheid voor een studie krijgt, gaat direct naar die studie, dus zonder interne herverdeling). Ik hoop dat de medezeggenschap dat model kan tegenhouden.'

Noeri van den Berg - vierkantAsva-voorzitter Noeri van den Berg:
'Ik denk dat je deze stap van het CvB kunt zien als de eerste in een marathon naar een nieuwe universiteit. Wij appreciëren dat het CvB de problematiek nu eindelijk serieus lijkt te nemen en dat de concessies aansluiten bij de eisen die studenten en medewerkers hebben gesteld. We hopen dat de volgende stap een helder tijdspad is en dat er een onafhankelijke commissie komt die erop kan toezien dat dit proces niet verzandt in eindeloos gebabbel. Daar is niemand bij gebaat.'

WinkelsCOR-voorzitter Radboud Winkels:
‘Dit is een hele goede eerste stap, al vind ik wel dat de medezeggenschap in het plan wat meer aandacht had mogen krijgen, zeker in een jaar dat de ondernemingsraadverkiezingen op de agenda staan. Maar ik ben erg blij dat het college nu eindelijk heeft toegegeven dat de medezeggenschap instemming moet hebben op het allocatiemodel en dat ook krijgt. Over veranderingen in de medezeggenschapsstructuur of de verkiezing van decanen laat het college zich niet zo expliciet uit. dat is aan de ene kant jammer, maar ook wel logisch. Eigenlijk is het wel mooi dat niet het college nu dicteert hoe dat verder moet gaan, maar het initiatief neerlegt bij de academische gemeenschap. Van belang is wel dat er nu daadkrachtig wordt doorgepakt. Als COR gaan wij erop letten dat de tien punten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd en worden geëvalueerd. Over twee maanden moet dit Tien-puntenplan al tot eerste concrete stappen hebben geleid. Het vertrouwen in dit CvB is bij de COR nooit helemaal weggeweest, maar is nu wel versterkt. Dit plan geeft vertrouwen.’

Sarah-van-IerlantVoormalig studentenraadslid en ad hoc-gespreksleider Sarah van Ierlant:
‘Ik ben in eerste instantie voorzichtig positief, vooral omdat veel afhangt van de invulling. Dat studenten en medewerkers meer instemmingsrechten krijgen is een goede zaak. Maar naast instemming op het allocatiemodel, zijn er verder nog geen toezeggingen. Datzelfde geldt voor de decentralisering; hoe gaat die plaatsvinden?
Er is een vertrouwensbreuk en die is hiermee niet opgelost. Het CvB moet zich met de invulling wel bewijzen. Studenten en medewerkers zullen ongetwijfeld de vinger aan de pols houden.’

Tariq-Sewbaransigh 235x235CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh:
‘Veel van de punten die het college nu wil verbeteren, herkennen wij als CSR. Het college zegt dat dit het startpunt is van verandering. Dat klopt, het is een startpunt. We staan nog maar aan het begin, maar ik vind het wel heel goed dat het college nu een stap heeft gezet in de richting van een oplossing. Het is goed dat we met elkaar in gesprek zijn nu. Dat gezegd hebben hebbende zijn er ook nog wel wat zaken die uitgewerkt moeten worden. Er mankeert nog een tijdpad, er moet nog een standpunt komen over hoe men verder gaat met de samenwerking met andere instellingen als de VU en de HvA. En wat betekent het dat de besluitvorming over het BG-terrein opnieuw wordt voorgelegd? Er zijn dus ook nog veel vragen, maar de bottom line is dat we blij zijn dat er nu een opening is.’

JaaPOosterwijk2Oud-studentenraadslid Jaap Oosterwijk:
'Het CvB zet hiermee duidelijk een eerste stap en dat vind ik interessant. Men gaat inhoudelijker in op de problematiek dan men tot op heden deed en dat is een compliment waard. Ik vind het fijn dat we drie dagen hebben om hierover na te denken alvorens RethinkUvA weer vergadert en we ons kunnen bezinnen op onze reactie.'