Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Adempauze rond besluitvorming Profiel 2016

Dirk Wolthekker,
4 maart 2015 - 14:25
De besluitvorming rond Profiel 2016 wordt een maand stilgelegd. Dat hebben alle partijen die daarbij betrokken zijn, waaronder de facultaire medezeggenschap, vandaag besloten. Het faculteitsbestuur bracht dat zojuist naar buiten.

‘Gedurende deze maand zal onder meer binnen de afdelingen en opleidingen gediscussieerd worden over mogelijke antwoorden op de huidige financiële problemen die tegelijkertijd een perspectief bieden op de toekomst,’ liet decaan Frank van Vree weten. In dat opzicht zal er dus niet zo veel veranderen, want er wordt al enige tijd gediscussieerd over de toekomst van de FGw.

Wel zal de komende tijd eveneens het nieuwe bestuursmodel van de faculteit, dat vorig jaar werd ingevoerd, worden bediscussieerd. Veel medewerkers van de faculteit hebben daarin functies en taken gekregen die ze niet eerder hebben verricht. Het faculteitsbestuur gaat zich de komende tijd ook bemoeien met het bredere debat over de knelpunten in het universitaire onderwijs en onderzoek.

‘We hebben niet genoeg geluisterd’
Decaan Van Vree laat verder weten dat de ontwikkelingen van de afgelopen weken en de protestgeluiden die veel studenten en medewerkers hebben laten horen ‘een grote impact gehad op ons en de hele facultaire gemeenschap’. Van Vree: ‘We realiseren ons dat er een wijdverbreid gevoel is dat we niet genoeg hebben geluisterd of onvoldoende hebben laten blijken ons bewust te zijn van de onvrede die nu tot uitdrukking wordt gebracht. Het faculteitsbestuur zal zijn volle verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van het proces.’

Van Vree benadrukt dat aan alle discussies ‘ook concrete consequenties’ zullen worden verbonden. Het CvB liet vorige week al laten weten dat de FGw twee jaar uitstel krijgt bij de invoering de geplande reorganisatie. Gisteren voegde het daaraan toe dat de faculteit zelf de rekening krijgt gepresenteerd.