Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
De kosten die gepaard gaan met het uitstel van de reorganisatieplannen van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zullen  door de faculteit zelf moeten worden bekostigd. Dat zei rector magnificus Dymph van den Boom gisterenmiddag tijdens een overlegvergadering (ov) met de Centrale Studentenraad (CSR).

Van den Boom antwoordde op vragen van CSR-lid Stefan Wirken – afgevaardigde namens de rechtenfaculteit – naar aanleiding van de toezegging die het CvB vorige week deed aan de bezetters van het Maagdenhuis. De middelen die met het uitstel gemoeid zijn moet de faculteit zelf ophoesten. Van den Boom: ‘De FGw moet het uitstel zelf betalen uit de eigen facultaire reserves.’

Afgevaardigde Wirken vroeg zich tijdens de ov hardop af wat een faculteit moet doen om ‘extra zakgeld’ te krijgen bij financiële problemen. Wirken: ‘De rechtenfaculteit zit in nog veel grotere financiële problemen dan de FGw. Moeten we soms de Oudemanhuispoort gaan bezetten?’ Van den Boom liet het antwoord wijselijk in het midden. Rechtendecaan Du Perron heeft voor komende donderdag een bijeenkomst gepland met medewerkers en studenten over de financiële situatie op de FdR.

'Ik denk in gezamenlijkheid'
Tijdens de vergadering kwamen ook de huidige situatie in het bezette Maagdenhuis en de eisen van De Nieuwe Universiteit aan de orde – eisen die grotendeels door de CSR zijn overgenomen. De bal werd tamelijk langdurig heen-en-weer gespeeld toen het ging over de debatsessies die gisteren zijn begonnen. Iedereen wil dat die reeks debatten resultaten oplevert, er een actielijst komt en dat de conclusies bindend zijn voor alle partijen, maar wanneer zijn conclusies binden? Van den Boom suggereerde dat er ‘gezamenlijke conclusies’ worden verbonden aan de debatten – ‘Ik denk in gezamenlijkheid’ – maar de CSR zei te hopen dat de medezeggenschap conclusies mag trekken die via Van den Boom ‘aan het CvB worden voorgelegd’. De uitkomst van die discussie bleef ongewis.

Ook het gewraakte allocatiemodel was onderwerp van gesprek tijdens het overleg. In dat model worden universiteiten door Den Haag gesubsidieerd op basis van studentenaantallen, diploma’s en promovendi plus een vaste voet voor het onderzoek. Universiteiten kunnen dat bedrag intern doorgeven aan de faculteiten volgens dezelfde verdeelsleutel als de minister (de zogenoemde binnen-buiten-variant) of daaraan een eigen weging geven. Dat laatste doet de UvA op dit moment, maar of de universiteit met die weging door moet gaan is onderwerp van debat. Van den Boom liet weten voorstander te zijn van weging.

'Geen instemmingsrecht op allocatiemodel'
De CSR – maar ook de COR – liet vandaag andermaal weten graag instemmingsrecht te willen hebben op wijzigingen in het allocatiemodel. De medezeggenschap claimt dat recht omdat de medezeggenschapsorganen vanaf komend kalenderjaar budgetrecht ‘op hoofdlijnen’ van de begroting hebben. Van den Boom – en de andere leden van het CvB – staan hier vooralsnog tegenover de medezeggenschap. Van den Boom: ‘Het allocatiemodel behoort niet tot de hoofdlijnen van de begroting.’ Wel zei Van den Boom dat ze te zijner tijd met de medezeggenschap wil discussiëren  over het allocatiemodel en een eventuele instemming daarmee van de medezeggenschap. Dat doet ze liever zei ze, dan er nu over 'te speculeren'. Wordt vervolgd.

Rechtendecaan Du Perron heeft komende donderdag 5 maart een bijeenkomst gepland met medewerkers en studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Die vangt om 13 uur aan in de Oudemanhuispoort, zaal D009