Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

‘Dit is een schreeuw om een andere bestuurscultuur’

Dirk Wolthekker,
26 februari 2015 - 13:53
Is er een breuk ontstaan tussen de academische gemeenschap en het college van bestuur? Na een reeks bezettingen van UvA-panden met als voorlopig hoogtepunt de bezetting van het Maagdenhuis staan de verhoudingen op scherp. Er worden nu in snel tempo toezeggingen gedaan door het CvB.

Inmiddels heeft het CvB toegezegd dat er een student-lid zal worden toegevoegd aan het CvB. ‘Een mooie eerste stap,’ reageert voorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR) Tariq Sewbaransingh. ‘Studenten hebben de afgelopen jaren steeds het gevoel gehad pas aan het eind van het medezeggenschapstraject iets te mogen zeggen en inspraak uit te kunnen oefenen. Dat is bij de Amsterdam Faculty of Science (AFS) gebeurd, dat is bij het nieuwe instellingsplan gebeurd en dat is bij de eerste versie van Profiel 2016 gebeurd en dat duidt op een bestuurscultuur waarbij geen inspraak is. Dat moet echt veranderen. Of dit betekent dat er een breuk is tussen de academische gemeenschap en het CvB weet ik niet, maar er is in ieder geval wel sprake van heel veel wantrouwen en ik hoop dat dit kan worden hersteld. Dat kan beginnen met de nu toegezegde aanstelling van een student-lid in het CvB.'

Medezeggenschap niet limitatief
‘Het is goed dat er nu wordt gepraat,’ zegt Sewbaransingh. ‘Daar moeten we mee doorgaan. Debatten mogen niet zonder uitkomst zijn. Er moeten conclusies en consequenties aan worden verbonden, ook uit de debatmarathon die Louise Gunning nu heeft aangekondigd. De bezettingen zijn een schreeuw om een andere bestuurscultuur en een andere medezeggenschapscultuur.’ Zoals veel studenten – en zeker ook de bezetters – vindt Sewbaransingh dat er meer medezeggenschapsrechten moeten komen. Op allerlei beleidsbeslissingen hebben studenten nu hoorrecht, adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. ‘Op meer onderwerpen zou misschien instemmingsrecht moeten komen,’ zegt hij. ‘De UvA hanteert de medezeggenschapsrechten erg minimaal. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat opgesomd welke rechten studenten minimaal hebben. Maar die lijst is niet beperkend. De UvA zou meer rechten kunnen geven als men zou willen.’

Urgentie
Ook Radboud Winkels, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR), heeft kritiek op hoe de medezeggenschap nu is geregeld. ‘Dat moet echt anders. Of er echt sprake is van een breuk tussen de academische gemeenschap en het CvB weet ik niet. Het lijkt in ieder geval wel te gaan om een flink deel van de studenten die het niet meer met dit CvB ziet zitten. Tegelijkertijd zijn er veel medewerkers die niet precies weten waar het om gaat en die gewoon aan het werk zijn. Veel van de medewerkers van de UvA zijn verbaasd over hoe snel dit protest is gegroeid, maar het zegt misschien wel iets over de urgentie.’

'Het CvB moet nu over de brug komen. Met name Louise Gunning is de afgelopen jaren erg extern gericht geweest. Ze onderhoudt goede contacten met externe organisaties als het ministerie of de VSNU en dat doet ze goed, maar ze is te weinig bezig geweest met interne zaken. Sinds de AFS werd weggestemd in december 2013 is de onrust gebleven en die moet nu worden opgelost. Je kunt denken aan meer instemmingsrechten op meer onderwerpen. De medezeggenschap is tot nu door het CvB steeds beschouwd als een vervelende hobbel die men verplicht moest nemen in plaats iets dat de besluitvorming ten goede kan komen.  De medezeggenschap moet worden versterkt binnen de mogelijkheden die daarvoor zijn. Als uitvloeisel van het leenstelsel komt er vanaf september een vorm van budgetrecht. Dat wil zeggen dat de medezeggenschap moet instemmen met de begroting. Wij als medezeggenschap vinden dat daar ook het allocatiemodel - de interne verdeling van de middelen - onder valt. Maar zodra dat woord valt zie je dat het college in een kramp schiet.’