Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Bezetters wijzen voorstel UvA definitief af

Clara van de Wiel,
23 februari 2015 - 22:16
De Bungehuisbezetters gaan definitief niet akkoord met het voorstel van het CvB. Na een twee uur durende ‘general assembly’ hebben de bezetters dat zojuist besloten. Ze verwachten zelf dat de politie nog vanavond of vannacht tot ontruiming van het pand zal overgaan.

Eerder vandaag overlegden de bezetters in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan voor de tweede keer met het College van Bestuur. Tijdens dat gesprek kwam UvA met dezelfde toezeggingen die zij gister al deed. Die voorstellen waren de organisatie van een congres om over de problemen te praten, pilots met referenda en uitstel van Profiel 2016.

Voor de bezetters waren die toezeggingen onvoldoende. Na een lange vergadering besloten ze zojuist definitief niet akkoord te gaan. In een persbericht laat het CvB weten het stuklopen van de onderhandelingen te betreuren. 'We prijzen de onderhandelingsdelegatie van de studenten voor hun inzet, maar betreuren het dat de achterban er niet in mee heeft kunnen gaan. We geloven in die debatmarathon, omdat het om belangrijke onderwerpen gaat. We gaan hier daarom hoe dan ook mee verder’, aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur. De keuze wanneer er ontruimd zal worden ligt volgens haar weer bij de driehoek van politie, openbaar ministerie en burgemeester.

Debatmarathon
Het voorstel van de UvA behelste uiteindelijk een debatmarathon waarin spelers vanuit en van buiten de UvA zouden spreken over vier thema's: de hervorming van de Geesteswetenschappen, een pilot met referenda rond facultair beleid, rendement versus kwaliteit en flexibele arbeidscontrachten. Bovendien zouden de bezetters een ruimte krijgen op het Binnengasthuisterrein.

Dat vonden de bezetters onvoldoende. In hun reactie beklagen zij zich dat de CvB 'niet één concrete toezegging' heeft gedaan in haar voorstel. 'Zo'n gebaar zou gelet op de ernstige vertrouwensbreuk tussen hen en de academische gemeenschap op z'n minst verwacht mogen worden,' stellen de bezetters. 'We zien hier de zoveelste poging van het CvB om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en de mening van een groot deel van de studenten en staf in een "talking shop" te trivialiseren.'

Speelruimte
Het CvB is het daar vanzelfsprekend niet mee eens. Zij stellen op geen enkel punt bevoegd gezag te zijn om de beslissingen te nemen. 'De eisen die zij neerleggen gaan de bevoegdheid van het CvB wel degelijk ver te boven, in tegenstelling tot wat de bezetters beweren.' Met name op het gebied van een democratischere universiteit en wat betreft tijdelijke contracten is daar wel wat op af te dingen. Hoe een College van Bestuur moet worden uitverkoren is immers niet per wet geregeld, met uitzondering van de positie van de collegevoorzitter. Bovendien stelt de cao waar de UvA naar verwijst enkel een maximum van 22 procent tijdelijke contracten: geen minimum. Op die beide punten had de UvA wel degelijk concessies kunnen doen.

De UvA heeft verschillende documenten uit het onderhandelingsproces gepubliceerd: