Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Ik deel de meeste eisen van de bezetters’

Henk Strikkers,
23 februari 2015 - 12:23
Vorige week was D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen al op bezoek in het Maagdenhuis om een petitie voor het behoud van de opleidingen slavistiek aan te bieden aan het bestuur van de UvA. Het Tweede Kamerlid is blij dat er studenten zijn die zich inzetten om problemen aan hun universiteit aan de kaak te stellen. ‘Of een bezetting het juiste middel is weet ik niet, maar ik deel de meeste eisen van de bezetters. Dat is precies waar ik ook voor ijver.’

‘Grofweg komen de eisen van de bezetters op twee thema’s neer,’ zo analyseert Van Meenen. ‘Meer aandacht voor de Geesteswetenschappen en meer medezeggenschap.’ Hij vervolgt: ‘Kleine studies worden op dit moment suboptimaal georganiseerd, omdat er geen landelijke visie is op hoe we met unieke studies om gaan. Ik vind dat de minister daar werk van moet maken en niet zomaar moet accepteren dat aan verschillende universiteiten unieke studies zoals slavistiek worden geschrapt. ’

Daarnaast betwijfelt Van Meenen eveneens de noodzaak van de reorganisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. ‘De UvA zegt dat zij vanuit financieel oogpunt gedwongen wordt om de zaak anders in te richten, maar je moet als bestuur ook blijven nadenken en geen slaaf worden van je eigen verdeelsystematiek. Dat zeg ik ook als voormalig onderwijsbestuurder.’ Volgens Van Meenen is het kort gezegd hoog tijd om het allocatiemodel aan te passen.

Meer medezeggenschap
Of een volledig democratische universiteit een nastrevenswaardig doel is, laat Van Meenen in het midden, maar dat de medezeggenschap meer invloed moet krijgen staat voor hem als een paal boven water. ‘Ik ken ook de nadelen van een studentenbestuur, maar ik wil wel dat de medezeggenschap een gelijkwaardige rol krijgt aan die van het bestuur. Er bestaan veel universiteiten waar men het aanmerkelijk beter doet dan aan de UvA. In Tilburg is de medezeggenschap bijvoorbeeld een partij waar echt naar wordt geluisterd.’

Om die rol overal in den lande vast te leggen, wil Van Meenen de minimumeisen van medezeggenschap te verhogen. Bij de invoering van het leenstelsel krijgen studenten al een instemmingsrecht over de begroting, ‘maar ik denk dat er nog meer moet gebeuren,’ stelt het Kamerlid. ‘Ik zie de bezetting zeker als signaal aan de politiek. Ik heb voor morgen een debataanvraag staan, waarin deze bezetting ter sprake zal komen. Ik ben erg benieuwd naar hoe de minister hier tegenaan kijkt.’

On-Amsterdams
Van Meenen wil tenslotte nog kwijt dat hij niet te spreken is over hoe de UvA met de bezetting omgaat. ‘Een kort geding aanspannen tegen je eigen studenten en dan 100.000 euro per dag eisen? Ik vind dat on-Amsterdams.’