Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Groep wetenschappers steunt de bezetters

Dirk Wolthekker,
16 februari 2015 - 12:45
Een groep van vooralsnog 22 wetenschappers en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappnen (FGw) heeft een verklaring afgegeven waarin wordt gezegd dat men ‘de zorgen van de bezetters deelt’.

Ze verklaren verder:

'De eisen van De Nieuwe Universiteit zijn breed: zij richten zich tegen de ondemocratische bestuursstructuur, de uit het bedrijfsleven overgenomen bedrijfsvoering en rendementsdenken, en de precarisering van de arbeidsverhoudingen in de academische wereld.

Maar in tegenstelling tot de reactie van onze voorzitter van het College van Bestuur, menen wij niet dat de zorgen en eisen van De Nieuwe Universiteit “los staan van hervormingen bij de Faculteit Geesteswetenschappen”. Het is geen toeval dat het overgrote deel van de bezetters uit studenten van de FGw bestaat.


Als stafleden van de FGw maken wij ons mét onze studenten grote zorgen over de kwaliteit van onze opleidingen. Zoals bekend zullen vooral de kleine talen de dupe zijn van het profiel 2016 zoals nu voorgesteld, maar geen enkele studie blijft ongemoeid, nu voor alle mastervakken geldt dat zij minimaal 20 studenten moeten aantrekken. Hierdoor dreigen veel vakken geschrapt te worden.


De bezetting van het Bungehuis is ingegeven door een zorg over uniformering en verschoolsing - processen die ook bij andere afdelingen van de UvA en andere Nederlandse universiteiten gaande zijn.


Wij sympathiseren daarom met onze studenten in het Bungehuis.'


De oproep is ondertekend door:


dr. Maria Aloni (logic & language)
dr. Sruti Bala (theaterwetenschap)
prof. dr. Robin Boas (media & cultuur)
dr. Joost de Bloois (literatuurwetenschap)
dr. Robin Celikates (filosofie)
prof. dr. Jozef Früchtl (filosofie)
prof. dr. Guy Geltner (geschiedenis)
Hein Goeyens MA (promovendus theaterwetenschap)
dr. Johan Hartle (cultuurtheorie)
Bastiaan Hoorneman MA (promovendus filosofie)
prof. dr. Yolande Jansen (filosofie)
dr. Jordi Jouby (language & logic)
dr. Jan Lazardzig (theaterwetenschap)
Hubertus Mayr MA (docent theaterwetenschap)
dr. Willem Melching  (geschiedenis)
dr. Thomas Nys (filosofie)
dr. Aukje van Rooden (cultuurtheorie)
prof. dr. Ellen Rutten (slavisch talen en culturen)
dr. Albert van der Schoot (esthetica en filosofie)
dr. Natalie Scholz (geschiedenis)
Udo de Haes MA (docent logic & language)
dr. Karen Vintges (filosofie)
dr. Jan Waszink (filosofie)
dr. Veronika Zangl (theaterwetenschap)
Mw. Elzbieta Niemczuk-Weiss (docent Pools / Slavische talen en culturen)
Dr. Janneke Kalsbeek (Slavische talen en culturen)
Drs. Kees Mercks, (oud-docent en vertaler Tsjechische literatuur).
Dr. Arent van Nieukerken (Slavisch Talen en Culturen, Poolse Letterkunde)
Magda van Duijkeren-Hrabová (Slavische talen en culturen)