Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Humanities Rally vindt nieuw Profiel 2016 'een affront'

Dirk Wolthekker,
9 februari 2015 - 16:14
Afgelopen week lekte het nieuwe Profiel 2016-plan van de Faculteit der Geesteswetenschappen uit. Het nieuwe plan, dat dezer weken met een groot aantal betrokken binnen de faculteit wordt besproken en waarin onder meer zes talenopleidingen verdwijnen, kan niet op de goedkeuring rekenen van iedereen. Humanities Rally (HR) heeft vandaag een open brief aan decaan Frank van Vree gestuurd.

In de brief van HR, die op de bres staat voor behoud van de humaniora aan de UvA, stellen de briefschrijvers dat de nieuwe profielschets ‘zó weinig verschilt van eerdere aanzetten tot hervormingen, en zó weinig rekening heeft gehouden met de zorgen van studenten en docenten,’ dat het opnieuw onacceptabel is. Volgens HR verdwijnen de kleine talen, neemt ‘de verschoolsing’ verder toe en gaat er voor mastervakken een minimum aantal van twintig studenten gelden. In een vorige week verstuurde mail stelde HR al het voorgenomen beleid van Van Vree te kwalificeren als ‘afbraakbeleid’. Nu komt daar dus een open brief achteraan.

Platte bezuinigingen
Het nieuwe conceptplan is volgens HR ‘doorspekt met impliciete beschuldigingen aan het adres van studenten’. Die zouden volgens Van Vree aartslui zijn en minder vrijblijvend en ambitieuzer met hun studie om moeten gaan. ‘Maar iedereen weet dat zoiets [intensiever studeren, red.] alleen met investeringen aangewakkerd kan worden. Wat door u wordt voorgesteld als “hervorming” blijkt niet meer dan een platte bezuinigingsmaatregel.’

De opvatting dat de kleine talen verdwijnen behoeft overigens enige nuancering. In het nieuwe plan van Van Vree verdwijnen inderdaad zes (kleine) talen als zelfstandige opleiding, maar ze komen als ‘taalverwervingsminoren’ terug, eventueel als aanvulling op een regiostudie. Tegenstanders van dit idee vrezen dat deze talen daardoor veel te cursorisch en te weinig academisch zullen worden.

HR heeft het over ‘een verregaande inperking van de autonomie van de talenstudies, die in wezen een soort sidetrack worden van iets vaags als “internationale studies”. Het behoud van expertise en specialisatie op het gebied van talen en culturen is een sine qua non voor een echte geesteswetenschappenfaculteit. Wij zien hier uitholling en verarming.’

Front
Ook vindt HR dat de decaan ‘op tendentieuze wijze’ is omgegaan met de adviezen van de werk- en taakgroepen die in december werden ingesteld. Van de inbreng van de ene werkgroep zou slechts ‘marginaal’ iets zijn overgenomen in de nieuwe profielschets, terwijl de adviezen van een andere werkgroep ‘vrijwel integraal’ zouden zijn overgenomen. De nieuwe schets leidt volgens HR tot ‘verschoolsing, verbreding, minder keuzevrijheid, keiharde druk om “binnen-nominaal” te blijven. En dat dus met een verwijzing naar de “laksheid” van uw eigen studenten. Dit is een affront.’

Zie hier voor de hele open brief van HR aan Frank van Vree.