Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Talenstudies 'nieuwe stijl' moeten werken met matrixmodel

Dirk Wolthekker,
26 januari 2015 - 15:49
De werk- en taakgroepen die in december werden ingesteld om een nieuw profiel voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) te ontwerpen, zijn naar buiten gekomen met hun voorstellen. De taakgroep die zich heeft beziggehouden met het talenonderwijs heeft onder meer voorgesteld het talenaanbod via een matrixmodel aan te bieden. ‘Langs de ene as de afzonderlijke talen, langs de andere as themalijnen.’ Dat moet leiden tot een kostenbesparing van 20 tot 25 procent.

De taakgroep onder leiding van voormalig FGw-decaan en oud-CvB-voorzitter Karel van der Toorn heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de sector ‘talen, culturen en regiostudies’. Daaruit is een advies gerold dat uit drie voorstellen bestaat. Naast het plan om talen in een matrixmodel via thema’s aan te bieden, moet er een brede opleiding komen die intensief gebruik maakt van het talenonderwijs. Ten derde moet het taalverwervingsonderwijs zo ingericht worden dat ‘het unieke Amsterdamse aanbod’ een betere zichtbaarheid en een hoger rendement krijgen.

Matrixmodel
In het matrixmodel zullen langs de ene as de afzonderlijke talen worden afgezet en langs de andere as vier themalijnen. De taakgroep denkt aan de themalijnen (1) Literatuur, tekst en media, (2) Taalkunde, (3) Politiek en maatschappij en (4) Vertalen. Een eventuele vijfde lijn is de lijn (5) Didactiek en educatie. Een bachelorstudent zal in dat geval kiezen voor één as: ofwel een themalijn als Taalkunde, ofwel een afzonderlijke taal als Frans. Een master zou dan een combinatie van beide assen, als Duitse politiek en maatschappij kunnen zijn.

Deze rationalisering van het talenaanbod zal volgens de taakgroep een kostenbesparing van 20 à 25 procent opleveren. De taakgroep verwacht bovendien dat ‘ongeveer drie kleine talen niet langer als zelfstandige bachelor kunnen voortbestaan’. Welke dat zijn is vooralsnog onbekend.

Amsterdams model
Om het talenonderwijs ook voor nieuwe groepen studenten aantrekkelijk te maken, stelt de taakgroep daarnaast voor om naast de matrix-studies een brede opleiding te ontwikkelen naar het model van International Studies in Leiden. Dat is een Engelstalige bachelorprogramma, waarbij de geschiedenis, cultuur, politiek en economie van een wereldregio worden bestudeerd en daarnaast de bijbehorende vreemde taal. Te denken valt hierbij aan de nieuwe bachelor ‘Talen en culturen van Zuidoost-Europa’, die het FGw-bestuur vorig jaar in de steigers zetten, maar die nog niet is gerealiseerd.

Bij haar advies heeft de taakgroep zich laten inspireren door de manier waarop de talen aan andere universiteiten worden aangeboden. Aan de ene kant zijn er de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, waar de talenopleidingen sterk gereduceerd of beëindigd zijn en vervangen door één of meer brede bachelors. Aan de andere kant zijn er universiteiten als die in Utrecht (UU) en Leiden (UL) die een belangrijk deel van hun talenopleidingen hebben behouden, en daarnaast een brede opleiding ontwikkelen waarbinnen een student zich op een taal en/of regio kan richten. Volgens de taakgroep is op basis van instroomcijfers het model van de UU en de UL ‘succesvoller’. Er zou volgens de taakgroep daarom ‘een Amsterdamse variant’ moeten komen op het UU/UL-model, ofwel het 'Amsterdams model' zoals hierboven is beschreven.

Taakgroep-voorzitter Karel van der Toorn laat vanuit Rome weten ‘geen toelichting’ te willen geven op het advies van zijn groep zolang het advies zich ‘onder het faculteitsbestuur’ bevindt. Het bestuur van de FGw zal naar verwachting over twee weken met een nieuwe profielschets voor de faculteit naar buiten komen.