Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

'Meer vaste contracten, andere financiering en sterkere medezeggenschap'

Yannick Fritschy,
7 januari 2015 - 06:43
Zeventien onderwijsorganisaties, waaronder de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad van de UvA, hebben een petitie opgesteld waarin ze beleidsmakers verzoeken om maatregelen te nemen die structurele problemen van universiteiten kunnen oplossen. De petitie, getiteld Naar een andere universiteit, wordt vrijdagmiddag gelanceerd tijdens een bijeenkomst aan de Vrije Universiteit.

De onderwijsorganisaties schrijven in de petitie dat structurele problemen van universiteiten de afgelopen jaren weliswaar uitvoerig zijn gedocumenteerd, maar niet zijn opgelost. Het gaat daarbij onder andere om een gebrek aan continuïteit en perverse prikkels. In de petitie worden drie maatregelen genoemd die de problemen kunnen oplossen: het aantal vaste aanstellingen verhogen van 60 naar 80 procent, outputfinanciering vervangen door inhoudelijke beoordeling en de medezeggenschap van studenten en medewerkers vergroten.

Organisator Hans Radder, hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de VU, denkt dat de petitie om twee redenen kans van slagen heeft. ‘Maar liefst zeventien organisaties hebben de petitie ondertekend. Die brede steun zegt wel iets,’ zegt hij. ‘Daarnaast zijn de problemen fundamenteel en daardoor de moeite waard. De drie voorgestelde maatregelen geven weer hoe je de problemen in de praktijk kunt oplossen.’

'Amsterdam kent grootste problemen'
De lancering van de petitie vindt plaats van 15.15 uur tot 17.00 uur in zaal 16A-00 in het hoofdgebouw van de VU. Volgens Radder is Amsterdam niet voor niets gekozen als locatie. ‘Aan de VU en UvA zijn de problemen het grootst. Dat zie je onder andere bij de geesteswetenschappen aan de UvA. Met name het gebrek aan medezeggenschap is daar duidelijk zichtbaar.’

Tijdens de bijeenkomst zal de petitie geïntroduceerd en bediscussieerd worden. Tweede Kamer-leden Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) zullen namens de politiek reageren. Ook wordt een prijs uitgereikt aan AMC-medewerker André Linnenbank, winnaar van de prijsvraag ‘Wie is het langst in tijdelijke dienst van een Nederlandse universiteit?’

De petitie is primair gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Tweede Kamer en de Vereniging van Universiteiten. Daarnaast worden ook andere instanties aangesproken die verantwoordelijk zijn voor het wetenschapsbeleid, zoals de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Lees hieronder de volledige petitie.