Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Karel van der Toorn gaat zich buigen over reorganisatie FGw

Dirk Wolthekker,
8 december 2014 - 14:21

Oud-voorzitter van het college van bestuur Karel van der Toorn, tevens oud-decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), is een van de (oud)- bestuurders van de FGw die zich de komende weken gaan buigen over de reorganisatie van de faculteit.

De vorige week ingestelde vier werkgroepen kunnen naar alle waarschijnlijkheid komende donderdag aan de slag met de inmiddels beroemde ‘houtskoolschets’ voor een toekomstbestendige faculteit. Van de vier werkgroepen is de werkgroep over het bacheloronderwijs als enige werkgroep opgedeeld in vier taakgroepen: taal, cultuur & regiostudies; internationalisering; research-based onderwijs; en de alfa-bachelor. Karel van der Toorn, tegenwoordig hoogleraar godsdienst en maatschappij, zal voorzitter zijn van de taakgroep taal, cultuur & regiostudies. Peter-Wim Zuidhof zal voorzitter zijn van de taakgroep internationalisering, Ineke Vedder zit de taakgroep research-based onderwijs voor en Martin Stokhof ontfermt zich als voorzitter over de taakgroep alfa-bachelor.

De vier taakgroepen vallen zoals gezegd binnen de werkgroep bacheloronderwijs. Die staat als geheel onder leiding van Fred Weerman. De andere werkgroepvoorzitters zijn James Kennedy (masteronderwijs) en Jan Don (onderwijs & student experience). De werkgroep Onderzoek heeft geen voorzitter, maar zal bestaan uit leden van de Onderzoeksraad van de FGw.

Selectiegesprekken
In de werkgroepen komen naast (wetenschappelijk) medewerkers en bestuurders ook studenten. De facultaire studentenraad is nog druk bezig met de werving van studenten. Studentenraadvoorzitter Gunnar de Haan heeft laten weten dat de aanmeldingstermijn voor studenten die in een werkgroep zitting willen nemen vanavond om elf uur verloopt. ‘Daarna zullen we een selectie maken en komende woensdag selectiegesprekken houden. In totaal komen er tien studenten in de werkgroepen.’

Inmiddels is bekend dat er vanaf woensdag of donderdag ook een speciale, aan de reorganisatie gewijde, site de lucht in gaat met al het nieuws over de reorganisatie, alle namen van de mensen die in de werk- en taakgroepen zitten en het mandaat van elke werk- en taakgroep. Daarover laat Jonneke Bekkenkamp, voorzitter van de facultaire ondernemingsraad, nog weten: ‘De site is een gezamenlijk initiatief van studenten, medewerkers en bestuur van de faculteit. Het is de bedoeling dat deze site een interactief Facebook-achtig podium wordt, waarbij iedereen tips kan achterlaten of informatie in kan winnen. Ook zouden zich “schaduwwerkgroepen” aan kunnen melden die alternatieven geven voor wat de formele werkgroepen aan plannen indienen.’