Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Ook medewerkers FGw starten actiesite voor behoud faculteit

Dirk Wolthekker,
4 december 2014 - 06:48
Na Humanities Rally, waarin vooral studenten de boventoon voeren, komen nu ook wetenschappers en andere medewerkers in het geweer tegen de voorgenomen bezuinigingen en hervormingen. Rijksmuseumhoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen Hugo van der Velden heeft de actiesite I am Human opgericht. De Engelstalige actiesite is inmiddels in de lucht met Twitter- en Facebook-accounts en al. Van der Velden: 'Ons doel is de geesteswetenschappen positief in beeld te brengen en onze zichtbaarheid te vergroten.'

The Faculty of the Humanities at the University of Amsterdam is dedicated to the pursuit of learning. The desire to know the past, to explore the present and to speculate about the future is the urge that defines mankind. The humanities investigate what it means to be human. We are human. Think!

Met deze oproep vragen medewerkers van de FGw aan rector magnificus Dymph van den Boom en aan FGw-decaan Frank van Vree om studenten, faculteit, disciplines en programma’s te behoeden voor ‘onomkeerbare beslissingen' die de goede naam en faam van de FGw en de UvA zouden schaden.

Loskoppeling
Van der Velden en zijn medestanders hebben een actieprogramma opgesteld met drie punten, die Van den Boom en Van Vree in overweging zouden moeten nemen bij beslissingen die er de komende tijd over de FGw worden genomen. Zo willen ze een loskoppeling van de kortetermijnbezuinigingen en de langetermijnhervormingen. 

‘Want dat zijn twee verschillende zaken die verschillend moeten worden behandeld.’ Daarnaast zou er ‘meer tijd moeten worden genomen om onderzoek te doen naar alternatieve scenario’s' en moet er 'vertrouwen komen'  in wat de faculteit zelf kan en wil opbrengen om het curriculum te verbeteren. ‘Ons curriculum is een gezamenlijke onderneming die ieders volledige toewijding en commitment vraagt.’