Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Gunning aan Humanities Rally: ‘Wij staan niet tegenover elkaar’

Dirk Wolthekker,
2 december 2014 - 12:38
Collegevoorzitter Louise Gunning heeft een brief geschreven aan Humanities Rally. Daarin probeert ze de zorgen weg te nemen van studenten geesteswetenschappen over de toekomst van hun faculteit. Tegelijkertijd schrijft ze dat er ‘wel iets moet gebeuren’ op de FGw.

In de brief – een antwoord op de brief die studenten haar vorige week stuurden - laat Gunning weten ‘niet doof’ te zijn voor de bezorgdheid van studenten. Gunning schrijft: ‘Jullie betitelen dat misschien als obligaat, maar ik begrijp waar de zorg vandaan komt. Met name jullie gevoel “overvallen” te zijn en onduidelijkheid over cijfers zijn ons – bestuur en faculteit –aan te rekenen. We hebben gekozen om zorgen en onzekerheid te delen met de decanen in de Kaderbrief, voordat de cijfers definitief waren. Dat heeft bijgedragen aan de onrust. Dat betreur ik, dat had achteraf gezien beter gemoeten, maar is een beetje gekoppeld aan onze koers naar meer transparantie. De definitieve begroting komt spoedig.’

Holle frasen
In hun brief van vorige week aan het CvB beschuldigden de studenten het universiteitsbestuur ervan met ‘holle frasen’ en ‘abstracte beloften’ een onderwijshervorming en bezuiniging af te dwingen bij de FGw. Gunning schrijft dat ze het ‘lastig’ vindt te reageren op die aantijgingen want ze probeert juist ‘oprechte antwoorden’ te geven, want die zijn er wel, schrijft ze:

‘Er bestaat geenszins de intentie het aanbod te verschralen, maar het is juist een poging een breed aanbod te behouden en te verankeren. Het heeft niet te maken met vastgoedspeculatie, UvA-holding of iets dergelijks. Het is geen specifiek aan de geesteswetenschappen oplegde bezuinigingsmaatregel, het is de uitkomst van ons huidige allocatiemodel en dat model vereist een reactie op een dreigend en aanzienlijk tekort bij de faculteit. Er moet dus wel iets gebeuren. Ook dat is een misverstand dat ik wel hoorde – dat er geen urgentie zou bestaan.’

Misverstand
‘Maar het allergrootste misverstand is volgens mij dat wij hierin tegenover elkaar staan. Hoewel die suggestie veel is gewekt, is dat echt niet zo. Wij hebben een gemeenschappelijk belang en zijn het eens over het doel: het behoud van een duurzame en succesvolle Faculteit der Geesteswetenschappen als een van de vitale onderdelen van de UvA. Er is niemand – niet bij jullie, niet bij de faculteit, niet bij het College van Bestuur – die dat belang niet erkent en ondersteunt. Niet alleen vanuit historisch oogpunt of vanuit maatschappelijk-cultureel belang, maar ook gewoon omdat het verstandig is voor de UvA als geheel.’

‘Er moet mij daarbij wel iets van het hart. De suggestie die de afgelopen twee weken werd gewekt, dat wij de geesteswetenschappen "kapot willen bezuinigen" en dat er sprake zou zijn van een "#fgwslachting" vind ik eerder bijdragen aan polarisatie dan aan een oplossing. De roep betrokken te worden bij het proces is terecht, maar meepraten gaat niet als je tegenover elkaar staat.’

Gunning laat verder weten dat een herziening van het programma-aanbod een beslissing is van de FGw zelf. ‘Dat willen wij als College van Bestuur niet van tafel vegen.’ Over het door studenten luidkeels bekritiseerde allocatiemodel – het interne herverdelingsmodel van Haagse middelen – schrijft Gunning: ‘Jullie oplossing: meer geld naar de FGw, zou direct ten koste gaan van de overige faculteiten. Ik denk dat wij ons gezamenlijk moeten inzetten om de bekostiging van onderwijs-intensieve faculteiten [zoals de FGw, dw] te versterken, want dat deze al jaren onder druk staat is volstrekt helder.’

Werkgroepen
Inmiddels is de situatie bij de FGw als volgt: het Liberal Arts-model is van tafel. Of liever gezegd: het gewraakte Profiel 2016 is van tafel. Decaan van Vree, zijn studenten, zijn medewerkers en zijn medebestuurders zijn inmiddels bezig met het vormen van werkgroepen en –commissies om gezamenlijke te werken aan een nieuwe, toekomstbestendige faculteit. Gunning vindt dit een goede insteek, schrijft ze: ‘Het College van Bestuur heeft aan de faculteit gevraagd om een plan te maken dat hervormingen behelst en geen snelle bezuinigingen. Een essentieel verschil.’

De volledig, letterlijke brief van Gunning staat hier.