Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Decaan roept Humanities Rally op tot ‘constructieve oplossing’

Dirk Wolthekker,
27 november 2014 - 13:00
In de aanloop naar de geplande demonstratie vanmiddag op het Spui heeft decaan Frank van Vree aan de mensen van Humanities Rally een open brief gestuurd. Daarin schrijft hij ‘oprecht onder de indruk te zijn’ van hun engagement en bezorgdheid, maar roept hij eveneens op tot ‘een constructieve oplossing’.

In zijn brief aan de demonstranten – die hem eerder opriepen vandaag mee te demonstreren – neemt Van Vree het op voor het CvB, dat gedwongen zou worden zich te schikken naar de financiële kaders uit Den Haag. ‘Ik ben van mening dat de grondoorzaak van veel problemen niet te wijten is aan Amsterdams, maar aan Haags beleid: de alsmaar dalende bekostiging van het hoger onderwijs brengt uiteindelijk brede faculteiten met veel specialismen in onderwijs en onderzoek in een onmogelijke positie, zoals blijkt uit de problemen waarin ook andere geesteswetenschappenfaculteiten de laatste jaren zijn verzeild geraakt, zoals Utrecht, Groningen, de Vrije Universiteit en Tilburg. Dat probleem is uiteindelijk alleen op te lossen wanneer de Kamer of de minister zou besluiten om de geesteswetenschappen – net als de bèta’s – een structureel hogere bekostigingsfactor toe te kennen.’

Dat gezegd hebbende vindt Van Vree wel ‘dat we zelf zo snel mogelijk aan de slag moeten om het tij te keren, door onze hardnekkige problemen aan te pakken, financieel én inhoudelijk, om zo de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek in stand te houden en waar mogelijk te versterken’. Van Vree schrijft verder te hopen ‘dat jullie, als Humanities Rally, je met hetzelfde engagement willen verbinden aan het zoeken naar een constructieve oplossing. Want als we dat niet doen, vrees ik dat de gevolgen niet te overzien zullen zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de suggestie dat er in Amsterdam een soort kaalslag wordt voorbereid - alleen dat beeld al zal ons een enorme schade berokkenen’.

Zie hieronder voor de hele brief van Frank van Vree.