Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Profiel 2016 kan de prullenbak in

Dirk Wolthekker,
20 november 2014 - 18:47
Tijdens een overlegvergadering tussen het bestuur en de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft decaan Frank van Vree vanmiddag een ruime toezegging gedaan aan zijn studenten. ‘We gaan voorlopig niet verder met het exploreren van het Liberal Arts-model als onderwijsvorm.’ Op een vraag na afloop van de vergadering wat dit betekent voor het gewraakte, heftig bekritiseerde Profiel 2016 zei Van Vree: ‘Er komt een nieuw plan en ik stel voor dat we dat plan niet langer “Profiel 2016” noemen.’

Van Vree gaf het vanmiddag in de theaterzaal van het Universiteitstheater onomwonden toe: ‘Wij zijn er als faculteitsbestuur de afgelopen weken niet in geslaagd onze intenties met Profiel 2016 duidelijk te maken. Het plan is nooit bedoeld geweest als een beleidsvoornemen, maar is door velen wel zo geïnterpreteerd.’ De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Van Vree zijn plan de toevoeging ‘1e versie’ had meegegeven, waarmee werd bedoeld dat het een discussiestuk was. Maar dat was een misrekening: in de perceptie van zijn studenten en medewerkers was Profiel 2016 een feit. Oorverdovende kritiek en landelijk kabaal was het gevolg. Daaruit werd de conclusie getrokken dat er geen draagvlak was voor zo’n ingrijpende onderwijshervorming. In het meest extreme geval zouden alle opleidingen worden ondergebracht in een Liberal-Arts-model met een brede bachelor voor iedereen. No way, was de boodschap van zijn achterban.

Wat gaat er dan wel gebeuren? Voor de goede orde: de herprofilering van de FGw is met deze toezegging van de decaan niet van de baan. Er komt een ander plan waar medewerkers, studenten en bestuur de komende weken gezamenlijk aan gaan werken, want er moet hoe dan ook half januari een wat Van Vree noemt ‘houtskoolschets’ worden gepresenteerd aan het College van Bestuur. Ook de noodzakelijke bezuinigingen staan nog overeind, maar bij de herinrichting van de faculteit zal faculteitsbreed draagvlak worden gezocht.

Werkgroepen
Er zullen op zeer korte termijn werkgroepen worden samengesteld, waarin studenten, medewerkers en bestuur zullen inventariseren wat de problemen van de faculteit zijn en welke bouwstenen kunnen worden aangedragen voor de oplossing ervan. Directeur bedrijfsvoering Gerard Nijsten gaf daarbij aan de werkgroepen ook te zullen voorzien van financiële informatie over de faculteit. Mogelijk worden er ook taakgroepen en/of klankbordgroepen aan de werkgroepen toegevoegd. Studentenraadvoorzitter Gunnar de Haan zei namens de studentenraad zeker te willen meewerken aan dit proces. ‘Maar we voelen ons niet bij voorbaat gecommitteerd aan de uitkomst ervan.’

Tijdens de vergadering kwam de studentenraad met een inhoudelijk voorstel voor de inrichting van de werkgroepen. De raad stelde elf werkgroepen voor, elk met een eigen thema. Zo zou er een werkgroep ‘promovendi’ kunnen komen, een werkgroep ‘talenopleidingen’, een werkgroep ‘masters’, een werkgroep ‘financiën’, een werkgroep ‘researchmasters’ en nog een aantal werkgroepen. Over de hoeveelheid werkgroepen, de signatuur ervan en de samenstelling zal komende dagen worden overlegd. Van Vree denkt dat elf werkgroepen om agenda-technische en logistieke redenen te veel is en denkt eerder aan vier à vijf. Gunnar de Haan gaf aan dat de studentenraad graag ziet dat de raad bepaalt welke studenten in welke werkgroepen komen, maar daar ging Van Vree niet zo maar mee akkoord. ‘Ik wil liever niet dat er in de werkgroep "talenopleidingen" alleen talenstudenten zitten.’

Het hele proces zal volgende week worden ingericht. Bedoeling is dat de werkgroepen vóór het kerstreces met hun voorstellen komen, zodat de nieuwe ‘houtskoolschets’ rond 10 januari klaar is.