Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De actiegroep Humanities Rally van verontruste en boze geesteswetenschappers heeft gisteren een brandbrief gestuurd aan collegevoorzitter Louise Gunning. Daarin eisen ze onder meer dat er ‘onmiddellijk meer geld’ gaat naar de FGw en dat de geplande bezuinigingen voor 2015 van tafel gaan.

De hele Faculteiten der Geesteswetenschappen (FGw) is inmiddels in rep en roer over het door decaan Frank van Vree aangekondigde herprofileringsplan Profiel 2016, dat een reactie is op de door het College van Bestuur aangekondigde bezuinigingen die de faculteit de komende jaren zullen treffen. De FGw kampt met sterk teruglopende studentenaantallen en daarmee teruglopende financiering en een terugloop in onderzoeksubsidies uit de tweede en derde geldstroom. Dit zal de komende jaren leiden tot bezuinigingen die op kunnen lopen tot wellicht dertien à vijftien miljoen euro in de periode tot 2018. De bedragen fluctueren overigens bijna dagelijks, maar liggen wel steevast boven de tien miljoen.

Skelet
‘Efficiency kan belangrijk zijn, soms moet er gereorganiseerd worden, soms zelfs bezuinigd. Maar niet op deze manier. Want op deze manier blijft er de komende jaren simpelweg niets over van de Faculteit der Geesteswetenschappen waar u trots op zegt te zijn. Hier kunnen wij ons niet tevreden mee stellen, hierop kunnen wij niet vertrouwen,’ schrijft de actiegroep in de brief aan Gunning. De actiegroep vreest dat er al volgend kalenderjaar ‘weinig meer dan een skelet’ zal overblijven van de FGw als Profiel 2016 van plan realiteit zou worden.

De groep heeft in zijn brief een aantal eisen geformuleerd waaraan het CvB moet voldoen om te voorkomen dat de protestacties doorgaan. Naast meer geld en ‘geen overhaaste bezuinigingen’ zou er alleen ‘weloverwogen’ bezuinigd mogen worden ‘op basis van breed draagvlak onder docenten en studenten’ en moet er ‘meer tijd' komen om een discussie te voeren over de toekomst van de faculteit. Ook wil de actiegroep dat het CvB het zogenoemde allocatiemodel wijzigt ten gunste van de FGw. Middels dit allocatiemodel herverdeelt het CvB de jaarlijkse subsidiestroom vanuit het departement van OCW over de faculteiten, maar de sleutel die het CvB daar nu voor hanteert benadeelt de FGw. Gunning heeft nog niet op de brief gereageerd.

Zie hier voor de hele brief van Humanities Rally aan collegevoorzitter Gunning.