Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is bezig met de oprichting van een medezeggenschapspartij waarmee zij dit jaar wil meedoen aan de studentenraadsverkiezingen. Belangrijkste punten van de partij zijn het efficiënt besteden van universiteitsgeld, ruimte voor excellentie en digitalisering. Duurzaamheidsbudgetten kunnen volgens de aankondiging volledig worden geschrapt.

De jongerenorganisatie van de VVD wil een landelijke koepel van studentenpartijen oprichten onder de naam De Vrije Student. De UvA, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit zijn de eerste drie instellingen waarop ze zich in eerste instantie richt. De rekrutering van studenten die in die drie medezeggenschapsraden willen plaatsnemen, is deze week begonnen.

De beste studenten in de CSR
Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Centrale Studentenraad van de UvA, kijkt uit naar de nieuwe concurrentie. ‘Ik denk dat het goed is als er meer partijen komen, want het zal enkel meer aandacht voor de verkiezingen genereren.‘ Dat de Vrije Student direct verbonden is aan de JOVD hoeft volgens hem geen probleem te zijn: ‘Het gaat erom dat de beste studenten in de CSR komen. Mij maakt het dan niet uit of die partij aan een politieke jongerenorganisatie is gelieerd of niet.’

In de kritiek die de JOVD heeft op het functioneren van de CSR, herkent Sewbaransingh zich niet. ‘Wat we juist aan de UvA zo goed doen, is dat we tussen alle budgetten schotten plaatsen. Als het geoormerkte budget Huisvesting een tekort heeft, dan moet dat binnen dat budget worden opgelost. We gaan daar dan niet ineens onderwijsgeld tegenaan gooien,’ stelt hij. ’Bovendien ben ik juist blij dat de UvA het redelijk goed doet op het gebied van duurzaamheid. Als publieke instelling heeft de UvA daar een voorbeeldfunctie in.’

Ondanks herhaaldelijk aandringen en een toezegging te reageren, was de JOVD uiteindelijk niet beschikbaar voor commentaar op haar nieuwe studentenpartij.

Update donderdag 13 november 2014 13:15 uur: De JOVD zegt niets kwijt te willen over de plannen, omdat zij zich pas in de oriëntatiefase bevindt.
Lees meer over