Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Kamervragen over plannen met geesteswetenschappen

Dirk Wolthekker,
12 november 2014 - 20:51
Naar aanleiding van de plannen van decaan Van Vree met de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft SP-Kamerlid Jasper van Dijk vragen gesteld aan minister Jet Bussemaker (OCW).

‘De minister zal wel weer zeggen dat dit niet haar verantwoordelijkheid is, maar de verantwoordelijkheid van de UvA, maar dat is gewoon niet waar,’ zegt Van Dijk in een toelichting. ‘Bussemaker is verantwoordelijk voor het opleidingenaanbod aan Nederlandse universiteiten en moet dus ook voorkomen dat er aan die universiteiten witte vlekken ontstaan. Ik concludeer uit de plannen van decaan Van Vree dat er allerlei opleidingen gewoon worden opgeheven. Dat mag wat mij betreft niet gebeuren.'
De vragen die Van Dijk vanavond per mail aan de minister heeft gestuurd:

1. Wat is uw oordeel over de plannen van de UvA, waaruit blijkt dat er fors bezuinigd wordt op de Faculteit Geesteswetenschappen en het onderwijsaanbod ingrijpend wordt herzien?
2. Klopt het dat de UvA van plan is rond 10% van de medewerkers te ontslaan? Welk deel van het personeel betreft het?
3. Wat zijn de oorzaken van de bezuinigingen? Welke rol speelt het geleden verlies door vastgoedspeculatie?
4. Deelt u de mening dat universiteiten niet moeten speculeren met publiek geld? Op welke wijze gaat u dit aanpakken?
5. Welke gevolgen heeft het terugbrengen van het aantal masteropleidingen en de geplande herstructurering van de bacheloropleidingen voor de onderwijskwaliteit? Erkent u dat door verbreding van de opleidingen het gevaar van vervlakking dreigt?
6. Hoe voorkomt u een kaalslag in het aanbod van opleidingen? Bent u het eens dat u als minister verantwoordelijk bent voor het brede aanbod van opleidingen en dat u zogenaamde witte vlekken moet voorkomen?
7. Erkent u dat de studentenaantallen nog verder kunnen teruglopen door deze bezuinigingen, zodat een neerwaartse spiraal ontstaat?
8. In hoeverre is de medezeggenschap (ondernemingsraad en facultaire studentenraad) betrokken bij de geplande bezuinigingen en de herziening van het onderwijsaanbod? Deelt u de mening dat ingrijpende veranderingen in het onderwijsaanbod niet zonder instemming van de medezeggenschap kunnen worden ingevoerd?
9. Wat onderneemt u om een duurzame toekomst van deze faculteit te garanderen?


De minister moet de Kamervragen binnen drie tot zes weken beantwoorden. Op 26 november komt ze overigens naar het discussieplatform Room for Discussion op de economiefaculteit. Daar zal ze praten over het leenstelsel, maar wellicht ook over deze kwestie.