Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

FGw-studenten ‘geschokt’ over hervorming onderwijs

Dirk Wolthekker,
12 november 2014 - 11:22
De facultaire studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) laat in een eerste verklaring weten ‘geschokt’ te zijn door de plannen van het faculteitsbestuur om het onderwijs radicaal over een andere boeg te gooien, zoals voorgesteld in het plan Profiel 2016. De raad laat weten: ‘De faculteit staat in brand en het bestuur verruilt de zalvende emmer bluswater voor hete olie. Dat er keihard bezuinigd moest worden was al een paar weken duidelijk – maar de studentenraad is tegen de oplossing zoals die nu wordt voorgesteld.’

In de oplossing van decaan Frank van Vree zal er fors worden gesneden in de masters; daarvan heeft de faculteit er 67, maar een niet onbelangrijk deel daarvan is onrendabel omdat ze te weinig studenten aantrekken en zullen mogelijk verdwijnen. De bachelor gaat in het plan helemaal op de schop. Daarbij zijn er twee opties: ofwel een omvorming van alle bacheloropleidingen tot een College of Liberal Arts waarbij alle eerstejaars instromen in dezelfde opleiding en na de propedeuse kiezen voor specialisaties en ‘majoren’. Het alternatief is het samenvoegen van verwante opleidingen en domeinen in brede Bachelor Schools. De studenten zien er niets in.

Diepgang
‘Ten eerste gaat het allemaal veel te snel,’ zegt studentenraadvoorzitter Gunnar de Haan. ‘Op hele korte termijn zo’n rigoureuze onderwijshervorming invoeren is onmogelijk. Daar moet veel beter en langer over doorgepraat worden. Alle specialisatievrijheid die we nu hebben gaat straks verloren. In zo’n College of Liberal Arts komt een brede propedeuse die een algemene inleiding geeft op de geesteswetenschappen. Dat is niet de bedoeling. Iemand die nu eerstejaars geschiedenis is, begint straks pas in zijn tweede jaar aan die studie. Waar zit de diepgang? Die komt nergens terug in het plan van de decaan.'

De Haan vervolgt: 'Hetzelfde geldt voor de masteropleidingen. Dat worden voornamelijk op onderzoek gerichte researchmasters. Maar waar blijft het onderzoek in de reguliere master? Zoals het nu lijkt te gaan worden, kun je in de toekomst met een reguliere – straks genoemd educatieve - master leraar worden. Er wordt in het plan gesuggereerd dat wij als studenten om deze hervorming vragen, maar dat is niet zo. De bedoeling is bovendien dat de faculteit meer studenten zal aantrekken, maar ik vermoed dat het omgekeerde zal gebeuren. Studenten komen juist af op de diversiteit van onze faculteit en niet op een brede, algemene opleiding.’ Studenten hebben inmiddels een Facebook-pagina aangemaakt, die al bijna 2300 likes heeft.

Esther Crabbendam Esther Crabbendam

Doodsteek
Het landelijk Platform Talenstudies is inmiddels ook met een verklaring naar buiten gekomen en zegt dat de UvA ‘een doodsteek’ geeft aan het talenonderwijs op Nederlandse universiteiten. Esther Crabbendam van het platform: ‘De opleidingen Scandinavische taal en cultuur, Slavische taal en cultuur en Nieuwgriekse taal en cultuur zullen na deze zoveelste bezuinigingsronde geheel uit Nederland verdwijnen omdat de UvA deze bacheloropleidingen afschaft. Wij luidden al eerder de noodklok over de enorme verschraling van taal- en cultuurstudies in Nederland. Als het zo doorgaat is het talenonderwijs in Nederland straks verleden tijd,' aldus Crabbendam.

Crabbendam stelt dat de UvA haar verantwoordelijkheid moet nemen. 'De UvA heeft een uniek aanbod in talen en de kwaliteit van geesteswetenschappenstudies is hoog, maar toch ligt het zwaartepunt van het bestuur de laatste jaren bij de bèta- en levenswetenschappen. Het belang van taal- en cultuurstudies voor Nederland als kenniseconomie wordt enorm onderschat.’ Hoewel het taalelement van de opleidingen zal blijven bestaan in een Amsterdam Centre for Languages is dat volgens het platform niet genoeg. ‘Een universitaire taal- en cultuurstudie is iets anders dan een taalcursus. Het is een totaalpakket van kennis over cultuur, traditie, taal en geschiedenis in vergelijking tot de onze.’

De facultaire ondernemingsraad heeft gistermiddag al een eerste (interne) vergadering gehad en laat bij monde van voorzitter Jonneke Bekkenkamp weten vooralsnog te gaan inzetten ‘op meer tijd en meer participatie van iedereen die zich betrokken voelt. Meerdere scenario’s moeten ontwikkeld en verkend worden. Haastige spoed is zelden goed.’

De facultaire studentenraad organiseert vanavond - 12 november – een informatieavond voor studenten en medewerkers in de Doelenzaal van de UB aan het Singel. De avond vangt om 17.00 uur aan.