Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) gaat het drinken van alcohol op de faculteit voor 17.00 uur verbieden. Michel Haring, directeur Onderwijs van FNWI gaat gedragsafspraken over alcoholgebruik opstellen. ‘Er komt echter geen alcoholpolitie,’ verzekert hij. ‘Ik hoop vooral dat medewerkers en studenten elkaar hierop aanspreken.’

‘Het is niet zo dat er studenten dronken in de collegebanken zaten of er schade is aangericht,' maar volgens Haring gaan onderwijs en alcohol niet goed samen. ‘Dat is de reden dat we er nu mee aan de slag zijn gegaan.’ Hij raadpleegde eerder al de studieverenigingen en de medezeggenschapsorganen van de bètafaculteit. De gedragsregels moeten volgens hem al voor het einde van het jaar in kunnen gaan.

'Een biertje na het tentamen moet kunnen'
De Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam (via) ziet weinig in het plan. ‘Ze hebben ons inderdaad een paar weken geleden benaderd met dit voorstel,’ vertelt voorzitter Iris Meerman. Zij ziet geen aanleiding voor het voorgestelde protocol. ‘Op mij kwam het vooral over alsof het directieteam zich zorgen maakte over het imago van de faculteit omdat er af en toe biertjes worden gedronken.’

Meerman vindt het nogal bemoederend beleid van de UvA. ‘We schenken enkel bier aan meerderjarigen met een eigen verantwoordelijkheid. Als zij na een reeks tentamens om 15.00 uur ’s middags een biertje willen drinken, waarom zou dat dan niet mogen?’ Gevaarlijke voorvallen hebben zich volgens haar ook nog niet voorgedaan. ‘Kijk, als er nu schade wordt aangericht aan de faculteit of mensen een gevaar voor zichzelf of andere studenten worden, dan willen we best meedenken. Maar dat is helemaal niet het geval.’

'We nemen dit mee'
Joeri Bordes, voorzitter van studievereniging Congo voor biologie, biomedische wetenschappen en psychobiologie, is dezelfde mening toegedaan. ‘Wij willen best meedenken over een alcoholbeleid als de UvA daar behoefte aan heeft, maar dan willen we wel dat er echt naar ons wordt geluisterd.’ Dat wederzijdse begrip is er volgens Bordes op dit moment te weinig. ‘We hebben al eens overlegd met de directie en als we dan praten zegt men: “We nemen dit mee.” Maar uiteindelijk gebeurt er dan te weinig mee.’