Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De faculteiten Geesteswetenschappen (FGw) en Maatschappij & Gedrag (FMG) zien dit collegejaar opnieuw hun studentenaantallen dalen met respectievelijk 6,2 en 3,6 procent. Dit blijkt uit de zogenoemde 1 oktober-cijfers die de sluiting van de inschrijving markeren. In de lift zitten de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) en de bètafaculteit FNWI. Ook de rechtenfaculteit noteert een plusje.Met name voor de FGw zijn de cijfers zeer teleurstellend omdat ze mogelijk van invloed zijn op de interne verdeling van middelen, de allocatie. Deze allocatie vindt plaats op basis van onder meer de instroom en van het aantal diploma’s.

FGw moet de komende jaren al flink bezuinigen en een terugloop in het aantal ingeschreven studenten helpt dan niet mee. Per 1 oktober dit jaar telt FGw een kleine 6500 studenten terwijl de faculteit vorig jaar nog 6920 studenten telde. Ter vergelijking: in 2009 waren het er nog 7400.Ook FMG koerst op een fors probleem aan als het gaat om studentenaantallen. Telde de faculteit in 2009 nog 9130 studenten, dat aantal was vorig jaar teruggelopen tot 8310 en bedraagt thans 8010. Ook de FMG loopt het risico fors minder geld uit de centrale ruif van het Maagdenhuis toegeschoven te krijgen, al lijkt de faculteit dit vooralsnog te kunnen te kunnen compenseren doordat er veel onderzoeksubsidies worden binnengehaald.Rechten lijkt bij de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar op een probleem te stuiten. De faculteit gaat er in het huidige begrotingsvoorstel voor 2015 op achteruit: vijf miljoen euro, onder meer op basis van een terugloop in het aantal studenten. Had de faculteit in 2009 nog 4320 ingeschreven studenten, dat aantal bedroeg in 2013 nog 3320. Misschien is 2014 een omslagpunt, want het aantal inschrijvingen bedraagt dit jaar 3380, een miniplusje dus.

Spekkopers zijn – evenals voorgaande jaren - FEB en FNWI. De economen stijgen van 4540 vorig jaar naar 4810 dit jaar, een stijging van zes procent. FNWI stijgt van 4870 naar 5260, een stijging van acht procent. Het totaal UvA-studenten stijgt licht, namelijk met 0,6 procent.

Leenstelsel
Het totaal aantal eerstejaarsstudenten – de bachelor-instroom – is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 12 procent tot 5220 studenten. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat de instroom vorig jaar erg hoog was, vermoedelijk door de dreigende invoering van het leenstelsel. Dat zou aanvankelijk op 1 september van dit jaar worden ingevoerd, maar dat bleek politiek geen haalbare kaart. Minister Bussemaker (OCW) heeft het wetsvoorstel inmiddels ingediend. Als dit door beide Kamers zal worden goedgekeurd wordt het stelsel ingevoerd op 1 september 2015.