Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Nieuwe documenten over bètasamenwerking uitgelekt

Henk Strikkers,
23 oktober 2014 - 10:27
Wederom zijn er documenten over de samenwerking tussen de bètafaculteiten van de UvA en de VU uitgelekt via uvaleaks.nl. Het betreft drie verkennende rapportages over de manier waarop de samenwerking tussen de bètafaculteiten op het gebied van Earth, Ecology & Evolution enerzijds en Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH) anderzijds vormgegeven kan worden. Bovendien is er een werktitel voor de bètasamenwerking: Science in Amsterdam, kortweg SiA.

De drie rapportages zijn onderdeel van de verkenningen die beide universiteiten uitvoeren omtrent de Amsterdamse ‘clustering van bèta-activiteiten’. Die clustering van activiteiten is de nieuwe term die UvA en VU gebruiken om hun samenwerking op bèta-gebied te duiden, nadat een fusie vorig jaar door de UvA-medezeggenschap werd weggestemd.

Earth, Ecology & Evolution
Op het gebied van Earth, Ecology & Evolution adviseren het kernteam en een verkenningscommissie om samen met de VU drie bachelors aan te bieden: biologie (UvA en VU), aardwetenschappen (VU) en een combinatie van Future Planet Studies (UvA) en aarde & economie (VU).

Bij die drie bachelors zouden volgens de verkenningscommissies zes tot negen masters moeten worden aangeboden. Opvallenderwijs behoort de mastertrack biologie niet tot die selectie, die zou volgens de verkenningscommissie juist opgeheven moeten worden.

Het cluster Earth & Ecology zou volgens het kernteam verder moeten gaan en zelfs één coherente organisatie moeten vormen, zo schrijft men in de rapportage. Daarbij hoort volgens het kernteam ook een verhuizing: ‘Crucial for the success of the Department will be a shared location at the Science Park,’ staat in het rapport opgetekend.

Chemistry & Molecular Life Sciencse for Human Health
De opleidingen en onderzoeksafdelingen op het gebied van biomedische wetenschappen moeten eveneens fuseren, zo adviseert het kernteam CMLS4HH. Daarbij is nog niet duidelijk in welke vorm zij zouden moeten samenwerken, maar wordt er voorlopig gesproken over een ‘departement’. Dat departement zou gehuisvest moeten worden in een nieuw gebouw dat de Vrije Universiteit spoedig op haar campus oplevert.

Dat nieuwe departement zou volgens het kernteam verantwoordelijk moeten worden voor de opleiding biomedische wetenschappen nieuwe stijl, met twee varianten die beide op de VU-campus gehuisvest moeten worden.

Hoewel de studenten achter UvAleaks ontevreden zijn over het gebrek aan communicatie tussen studenten en beleidsmakers, betoogt UvA-woordvoerder Yasha Lange dat er goed wordt samengewerkt. 'Ik denk dat onder leiding van decaan Karen Maex juist erg zorgvuldig samenwerking is gezocht met studenten, medewerkers en onderzoekers. Het is een bottom-up proces, waarbij de Facultaire Studentenraad nauw betrokken is. Het kan zo zijn dat de studenten achter UvAleaks daar niet bij waren, en daarom het gevoel hebben niet gehoord te worden.'