Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
In de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen met de faculteitsdecanen over de UvA-begroting voor volgend jaar denkt het CvB na over een nieuwe verdeelsleutel om het beschikbare geld over de faculteiten te verdelen. Dit zegt de vicevoorzitter van het CvB Hans Amman als reactie op een artikel vandaag in Folia Magazine naar aanleiding van de Kaderbrief 2015.

De jaarlijkse Kaderbrief geldt als voorbereiding op de onderhandelingen over de begroting voor het volgende jaar en geeft ook een doorkijkje naar verdere jaren. Verschillende decanen zien zich de komende jaren geconfronteerd met een flinke terugloop in het aantal studenten. Het gaat onder meer om de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit zou kunnen betekenen dat ze aanzienlijk minder geld van het CvB krijgen toegeschoven dan andere faculteiten.

Het beschikbare geld uit de eerste geldstroom – het geld dat direct uit Den Haag komt en via het zogenoemde ‘allocatiemodel’ over de faculteiten wordt gedistribueerd – wordt momenteel verdeeld op een manier waarbij faculteiten waar veel onderzoek wordt gedaan in het voordeel zijn, ten koste van ‘onderwijsrijke’ faculteiten als de rechtenfaculteit of de economiefaculteit. Die zijn niet per se blij met zo’n verdeelsleutel en daarom wordt er tussen de faculteiten elk jaar opnieuw gesteggeld over dit allocatiemodel, dat nu misschien wordt aangepast.

In Folia Magazine zegt Amman deze week: ’We realiseren ons dat sterk onderwijs-gedreven faculteiten iets minder profiteren van het huidige verdelingssysteem dan faculteiten die veel onderzoek doen. We zijn nu aan het nadenken hoe we het allocatiemodel iets sterker door kunnen vertalen ten gunste van het onderwijs, maar langs welke parameters we dat doen is nog een punt van discussie, want het raakt aan de strategie die je als universiteit voert.’

Lees hieronder het artikel in Folia Magazine over de bezuinigingen aan de UvA.