Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De aanleg van een brug over het water van de Grimburgwal kan mogelijk een oplossing bieden voor de te verwachten invasie van fietsen op het BG-terrein. Dat bleek afgelopen woensdag in theater Perdu, waar twee masterstudenten van de Universiteit Wageningen een onderzoek van presenteerden naar de inrichting en leefbaarheid van het BG-terrein. De UvA wil daar de nieuwe thuisbasis voor de geesteswetenschappen realiseren, de zogenoemde ‘Binnenstadscampus’.

De monumentale panden, waarin oorspronkelijk het Binnengasthuis was gevestigd en later onder meer Crea en het Studentencentrum StuC, worden voor de te realiseren bibliotheek annex studiecentrum gerestaureerd. Over die restauratie zijn alle betrokkenen – UvA, bewoners en de gemeente – het na een jarenlange strijd wel eens. Maar hoe het verder moet met de inrichting van het gebied, waar ook wordt gewoond en geleefd, daarover verschillen de meningen.

Bewonersvereniging VOL-BG vreest een invasie van studenten en fietsen, aantasting van de nachtrust en een gebrek aan groenvoorzieningen. Eerder liet de vereniging weten op het terrein graag een ‘groene oase’ te willen zien en schakelde de Wageningse Wetenschapswinkel in om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Studenten Tesse Bijlsma en Casper Kruizinga deden voor de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen onderzoek naar de ruimtelijke en communicatieaspecten van het BG-project.

Toegankelijk en inclusief
Bijlsma presenteerde een ruimtelijk plan om het BG-terrein ‘toegankelijk en inclusief’ te maken, zodat het gebied onderdeel wordt van de stedelijke omgeving. Precies die inclusiviteit met de rest van de omgeving zou door de UvA worden doorkruist, alleen al vanwege het gebruik van de term ‘campus’. Die duidt volgens veel bewoners juist op exclusiviteit, analoog aan universiteitscampussen elders, waar studenten afgezonderd van de rest van de wereld wonen en studeren.

Een van de mogelijkheden om de inclusiviteit van het gebied te vergroten is volgens Bijlsma het aanleggen van een nieuwe (fiets)brug over de Grimburgwal, zodat deze een directe aansluiting krijgt op de Binnengasthuisstraat en doorloopt naar de Nieuwe Doelenstraat. ‘Fietsers hoeven dan ook niet langer meer die rare slinger te maken langs de Academische Club.’ Langs die route komen dan ook in- en uitgang van een fietsenkelder.

De groene oase waar veel bewoners voor pleiten, was overigens niet direct terug te zien in de plannen van Bijlsma, al suggereerde deze wel dat er ‘een aantal bomen’ aan het gebied wordt toegevoegd. Het BG-terrein kent een historische hovenstructuur met een binnentuin. Die tuin zal in de toekomst worden overkapt om plaats te maken voor studiefaciliteiten. De natuur gaat daarbij verloren.

'Iets drukker'
Student Casper Kruizinga ging in zijn presentatie in op de communicatie rond het BG-project. Bewoners en UvA hebben jarenlang als strijdende partijen tegenover elkaar gestaan. ‘Vanuit die geschiedenis is het niet zo makkelijk om naar een coöperatief model te gaan. Maar het moet wel.’

De afgelopen maanden heeft Kruizinga interviews gehouden met twintig betrokken van de UvA, VOL-BG en de gemeente. Daaruit kwam naar voren dat met name UvA en VOL-BG de afgelopen jaren veelal langs elkaar heen praatten. Kruizinga: ‘De UvA had goede bedoelingen en meende transparant te communiceren, maar dat werd door de oppositie niet zo opgevat.’

Sprekend voorbeeld daarvan is het te verwachten aantal studenten dat in de toekomst het terrein aandoet. ‘Daarover bestaat onzekerheid bij de VOL-BG, die misschien wel duizenden studenten verwacht, terwijl de UvA meent dat het er "iets drukker" wordt.’ Ook de discussie over de naamgeving – Binnenstadscampus of bijvoorbeeld Universiteitskwartier – loopt nog steeds. Kruizinga: ‘Die discussie wordt door de UvA niet belangrijk gevonden, door de oppositie wel.’

Het zogenoemde ‘distributief onderhandelingsmodel’ waarbij de UvA haar plannen communiceert en wacht op de reactie van de andere betrokkenen, zou wat Kruizinga betreft moeten worden vervangen door een 'integratief onderhandelingsmodel', waarbij alle betrokkenen op een gelijkwaardige manier een bijdrage leveren aan de discussie.

De scripties van Kruizinga en Bijlsma zullen worden opgenomen in het eindrapport van de Wetenschapswinkel. Inmiddels heeft de UvA een site gelanceerd over de campusontwikkeling op het BG-terrein en andere UvA-locaties. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd onder het motto ‘Koffie met de buren’, waarbij in een informele setting informatie wordt uitgewisseld over de plannen.