Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Amsterdamse bètafaculteiten en die van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaan de mogelijkheden tot intensieve samenwerking verkennen. Dergelijke samenwerking past in het huidige klimaat waarin technische en algemene universiteiten samenwerking zoeken. De verkenning zal zich toespitsen op de disciplines wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Karen Maex, decaan van de drie bètafaculteiten van UvA (één) en VU (twee), laat in een persverklaring weten opgetogen te zijn over het plan. ‘Het zou prachtig zijn als we de complementariteit in het bètadomein tussen de algemene Amsterdamse universiteiten UvA-VU en de TU/e maximaal benutten, met name op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek, kennistransfer en industriële projecten.’

Maex werd vorig jaar aangesteld als decaan van de beoogde gezamenlijke bètafaculteit van UvA en VU, de Amsterdam Faculty of Science (AFS). Dat plan werd echter door de gezamenlijke medezeggenschap van de UvA verworpen, waardoor Maex nu decaan is van drie faculteiten.

Andere technische universiteiten in Nederland hebben ook voornemens om met algemene (brede) universiteiten te gaan samenwerken: de universiteiten in Rotterdam en Leiden willen intensiever gaan samenwerken met de TU Delft, in Groningen zoekt men samenwerking met de Universiteit Twente.

AMS
De verkennende gesprekken van UvA, VU en TU/e zouden ook opgevat kunnen worden als antwoord van UvA en VU op het nieuwe kennisinstituut Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), in de volksmond ‘de derde universiteit’ genoemd. In het AMS werken de universiteiten van Wageningen en Delft samen met het Amerikaanse MIT. Bij de tender vorig jaar werd dit samenwerkingsplan door een jury onder leiding van Robbert Dijkgraaf verkozen boven het plan van UvA, VU en HvA. Het AMS is inmiddels gevestigd in het Tropeninstituut.

De verschillende medezeggenschapsorganen van de UvA – zowel op centraal als op facultair niveau en zowel van studenten als medewerkers – laten telefonisch weten nog van niets te weten en leveren nog geen commentaar.