Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

FGw moet 'grondig renoveren' na bezuiniging van 6 miljoen

Dirk Wolthekker,
11 september 2014 - 07:30
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) moet de komende jaren flink bezuinigen: de faculteit krijgt in de periode tot en met 2018 zes miljoen euro minder uit de eerste geldstroom. Decaan Frank van Vree luidt de alarmklok. Dit gaat volgens hem zeker leiden tot 'inkrimping van de staf.'

In een brief aan medewerkers schrijft Van Vree gezamenlijk te willen werken ‘aan een grondige renovatie van de faculteit’, omdat het anders niet mogelijk is de ambities van de faculteit te verwezenlijken: het onderwijs moet efficiënter, de organisatie professioneler.

Kaderbrief
Aanleiding voor de brief van de decaan is de Kaderbrief 2015 van het College van Bestuur. Dit document – waarin volgens Van Vree overigens nog wijzigingen kunnen komen - geldt als voorbereiding op de begroting 2015 en biedt ook een doorkijk naar verdere jaren. In het document staat dat de FGw dit jaar 71,8 miljoen euro uit de eerste geldstroom krijgt toegewezen door het College van Bestuur. Dit bedrag zal in 2018 zijn gedaald tot 65,6 miljoen euro. De eerste geldstroom is het (al jaren dalende) bedrag dat vanuit Den Haag rechtstreeks naar de universiteiten wordt overgemaakt en intern wordt herverdeeld door de Colleges van Bestuur. Deze herverdeling is afhankelijk van het aantal ingeschreven en afgestudeerde studenten en hun prestaties.

Maar de eerste geldstroom is niet het enige probleem, volgens Van Vree. ‘Door de populariteit van de university colleges, nieuwe opleidingen als International Studies op de Haagse Campus en Engelstalige programma’s (onder meer in Leiden en Rotterdam), is de concurrentie flink toegenomen. Daarnaast is er reden ons zorgen te maken over de effecten van de wijzigingen in de studiefinanciering.’ Ook op het terrein van het onderzoek, zowel tweede- als derde geldstroom (respectievelijk NWO en contractonderzoek) wordt de concurrentie volgens Van Vree steeds groter.

Renovatie
Het worden lastige jaren voor de FGw, want twee jaar geleden is juist besloten dat de faculteit zich landelijk wil profileren als een faculteit met een breed aanbod, in de traditie van de klassieke universiteit, en als centrum van vernieuwing door samenwerking en interdisciplinariteit. ‘Een faculteit die op tal van terreinen, nationaal en internationaal, kan concurreren met de beste instellingen en zich bovendien sterk maakt voor internationalisering en Engelstalig onderwijs.’ Een mooi plan, maar mooie plannen kosten meestal geld en juist daar zal het de komende jaren aan schorten.

Van Vree verwacht dat de faculteit minder minoren en keuzevakken gaat aanbieden. Ook zal het onderwijs beter worden afgestemd op het aantal deelnemers. ‘Deze ingrepen zijn absoluut noodzakelijk, omdat ons huidige onderwijs eenvoudigweg niet langer te betalen is zonder de werkdruk nog verder op te voeren.’

Het onderwijsrendement moet bovendien bij de faculteit omhoog, terwijl tegelijkertijd een actiever personeelsbeleid zal worden gevoerd. Dit gaat, schrijft Van Vree in een e-mail aan Folia, ‘zonder twijfel leiden tot een inkrimping van de staf. Zowel bij het wetenschappelijk als bij het ondersteunend personeel’.

Het afgelopen voorjaar naar buiten gekomen facultaire plan voor een nieuwe bachelor ‘Talen en culturen van Zuidoost Europa’ wordt vooralsnog niet bedreigd door de aanstaande bezuinigingen. In een aanvullende verklaring zegt Van Vree: ‘We gaan voorlopig gewoon verder met de voorbereidingen voor de accreditatie. Dat gaat langzaam; het is onderdeel van de vernieuwing van de talenopleidingen. 2015 is niet meer haalbaar, we mikken op 2016.’