Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

VU, UvA en HvA willen ‘één open academische ruimte’

Henk Strikkers,
15 juli 2014 - 11:12
De drie grote Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gezamenlijke paragraaf in het instellingsplan. In die paragraaf spreken ze over hun samenwerkingsverband Amsterdam Academic Alliance en de gedeelde wil om ‘een open Amsterdamse ruimte voor hoger onderwijs en onderzoek’ op te tuigen.

Sinds begin dit jaar werken de Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam al afzonderlijk aan hun instellingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarin worden de hoofdlijnen voor het beleid per instelling opgenomen. Tot op heden besloeg een instellingsplan steeds vier jaren, maar dat werd door velen als te kort ervaren.

Vanaf februari konden ook medewerkers en studenten van de instellingen meepraten over waar de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam de komende jaren op moet focussen. Aan de UvA deed men dat via het sociale netwerk Yammer en de HvA organiseerde allerlei gesprekken met domeinvoorzitters en ‘studenten en medewerkers die het niet vanzelfsprekend met de HvA eens zijn’.

Medezeggenschap
De drie instellingsplannen liggen op dit moment bij de medezeggenschapsorganen van respectievelijke de VU, de UvA en de HvA. In een interview met Vrije Universiteit-magazine Ad Valvas stelde VU-collegevoorzitter Jaap Winter dat de drie instellingsplannen streven naar een ‘een open Amsterdamse ruimte voor hoger onderwijs en onderzoek’.

Yasha Lange, woordvoerder van het College van Bestuur van de UvA en de HvA, legt uit wat dat inhoudt. ‘Studenten moeten kunnen kiezen uit een volledig en gedifferentieerd aanbod van onderwijs en praktische obstakels voor samenwerking tussen onderzoekers moeten worden weggenomen.’ Lange stelt dat dit in verschillende gevallen erg verschillend kan uitpakken. ‘Het is een complexe materie, die we in het instellingsplan uitgebreid beschrijven. Bij sommige opleidingen zullen verschillen worden benadrukt en bij andere zullen de krachten juist gebundeld worden, om studenten meer mogelijkheden te bieden.’

Lange verwacht dat het Instellingsplan zo spoedig mogelijk na het reces zal worden gepubliceerd. Het zomerreces van de UvA loopt tot 15 augustus.