Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Vlak voor haar vakantie stuurde collegevoorzitter Louise Gunning een ‘zomergroet’ aan medewerkers van de UvA, waarin ze terugkijkt op het afgelopen academisch jaar. Van een onbekende afzender verscheen daarop in de inboxen van studenten en medewerkers een mail met forse kritiek op de handelwijze van het College van Bestuur.

Gunning schreef in haar zomergroet onder meer dat ze ‘erg teleurgesteld’ is dat de medezeggenschap afgelopen december nee zei tegen de Amsterdam Faculty of Science (AFS), de samenvoeging van de drie bètafaculteiten van de UvA en de VU. Ze steekt daarbij nadrukkelijk de hand in eigen boezem:

‘Ik (of wij) heb de centrale ondernemingsraad en de centrale studentenraad samen toen niet kunnen overtuigen dat het voor de UvA van essentieel belang is dat we een sterk en breed bètacluster hebben en dat samenwerking met de VU ons daarvoor een goede basis biedt. Gelukkig hebben we in het nieuwe jaar gezamenlijk een goede route kunnen uitstippelen om dit project - in een ander tempo, op een andere manier - verder te ontwikkelen. Een van die stappen is om de bredere discussie over de samenwerking tussen UvA, VU, HvA en de umc’s (de Amsterdamse Academische Alliantie of AAA) met elkaar te voeren in het kader van ons nieuwe Instellingsplan.’


Dat Gunning op deze manier opnieuw terugkwam op de AFS zette bij de afzenders van de reactiemail kwaad bloed. Ze concluderen eruit dat de AFS er op een andere manier toch wel zal komen en roepen iedereen op Gunning een protestmail te sturen tegen de gang van zaken rond de AFS.

De afzenders menen dat Gunnings visie ‘in een heel ander licht’ komt te staan sinds het convenant dat UvA en VU onlangs sloten over de huisvesting van de wat nu heet ‘geclusterde bèta-activiteiten’ van UvA en VU. De verhuisplannen zouden ‘op de letter gelijk zijn aan de in december weggestemde stukken’.

Maagdenhuisbezetting
Volgens de reactiemail is het afgelopen jaar ‘keer op keer gebleken dat het UvA-bestuur alleen waarde hecht aan de mening van de academische gemeenschap wanneer deze positief is’. Ze zijn boos dat de studenteninspraak vijfenveertig jaar na de Maagdenhuisbezetting ‘terug bij af’ is. ‘Studenten hebben hun rechten weer verloren en de CSR laat zich buitenspel zetten.’

Dit laatste is overigens de vraag omdat juist de CSR zich het afgelopen jaar uiterst kritisch heeft opgesteld tegenover de AFS-plannen en de plannen juist door toedoen van een grote meerderheid binnen de CSR werden weggestemd in een gemeenschappelijke vergadering met de COR.

De reactiemail is ondertekend met de kreet ‘In navolging van de bezetters van 1969’. Aangenomen wordt dat het om dezelfde groep studenten gaat die anderhalve week geleden het Education Service Centre op Science Park bezet hielden. Deze studenten doen hierover zelf geen uitspraak.

Zie hier voor de mail van Louise Gunning. Zie hier voor de mail die als reactie daarop verstuurd is.