Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Reorganisatieplan bètafaculteit VU afgewezen

Dirk Wolthekker,
1 juli 2014 - 20:15
De ondernemingsraad van de VU heeft een negatief advies uitgebracht over het reorganisatieplan van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW), een van de twee bètafaculteiten van de VU; beide faculteiten werken samen met de bètafaculteit van de UvA. De bezuinigingen bij de FALW zijn volgens de ondernemingsraad groter dan nodig en het plan zou niet goed genoeg onderbouwd zijn. Er vallen bovendien te veel ontslagen en de termijn waarop de faculteit uit de rode cijfers moet zijn is te kort.

Dit schrijft het VU-blad Advalvas vandaag op haar site. Het reorganisatieplan van de met tekorten geconfronteerde FALW is ingrijpend: 37 mensen verliezen hun baan en per jaar wordt 2,5 miljoen bezuinigd. Deze bezuinigingen komen geheel voor rekening van drie afdelingen: aardwetenschappen, moleculaire celbiologie en het Instituut voor Milieuwetenschappen. Die afdelingen hebben de afgelopen jaren verlies gedraaid, of komen naar verwachting in de toekomst in financiële problemen. ‘Het faculteitsbestuur vindt dat elke afdeling binnen de faculteit financieel gezond moet zijn en in principe haar eigen sores moet oplossen,’ schrijft Advalvas.

Reorganisatie kost 6,5 miljoen
De ondernemingsraad vindt het niet kloppen dat de hele bezuiniging wordt weggehaald bij deze drie afdelingen. ‘Tot in het recente verleden is er wel vaak sprake geweest van ‘financiële kruisbestuiving’. Dat wil zeggen dat de tekorten bij de ene afdeling werden aangezuiverd door overschotten hij de andere afdeling. Drie van de afdelingen die financieel wel gezond zijn, hebben het VU-bestuur juist geadviseerd de reorganisatie wel door te laten gaan. Zij hebben kennelijk geen zin voor de tekorten op te draaien.

Een ander probleem voor de ondernemingsraad is de zorg of de getroffen afdelingen nog wel goed onderwijs kunnen blijven geven. Ook de studentenraad zou daar volgens Advalvas geen vertrouwen in hebben. De kosten van de reorganisatie worden geschat op 6,5 miljoen. Veel te hoog, vindt de ondernemingsraad. De ondernemingsraad roept het college van bestuur van de VU op om gezamenlijk een alternatief reorganisatieplan te ontwikkelen.

Zie hier voor het hele artikel in Advalvas.