Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De bezetting van het Education Service Centre (ESC) op de eerste verdieping van het bètafaculteit op Science Park werd gisteravond rond half negen beëindigd, maar dat wil niet zeggen dat het conflict tussen studenten en bestuurders is opgelost.

Gistermiddag rond half vijf vond een vergadering plaats in zaal B 1.25, naast het ESC, waar collegevoorzitter Louise Gunning, UvA/VU-decaan Karen Maex, onderwijsdirecteur Michel Haring, een afvaardiging van de bezetters en vertegenwoordigers van verschillende studentenorganisaties enige uren hebben onderhandeld over de eisen van de bezetters. Die wilden – en willen nog steeds – dat het convenant dat de colleges van besturen van UvA en VU hebben gesloten over de huisvesting van de verschillende bètaopleidingen van tafel gaat. Daarnaast vinden studenten nog steeds dat ze meer en eerder betrokken moeten worden bij de plannenmakerij over de samenwerking tussen de drie bètafaculteiten van UvA (één) en VU (twee). Ook willen de bezetters instemmingsrecht op de plannen in het convenant.

Bèta-Activiteiten
In het gewraakte convenant is niet langer sprake van de oprichting van een gezamenlijke bètafaculteit van UvA en VU – onder de noemer Amsterdam Faculty of Science (AFS) afgelopen december weggestemd door de medezeggenschap van de UvA – maar van ‘Bèta-Activiteiten binnen de Faculteiten’. Niettemin vormt de AFS de basis van de te vormen bètaclusters. Het oorspronkelijke AFS-plan werd als bijlage opgenomen in het convenant. De vraag is hoe verstandig dat was, want de bezetters legden de afgelopen dagen het convenant en het AFS-plan naast elkaar en concludeerden dat er sprake was van copy-paste. Of, zoals een van de bezetters gisteravond zei: ‘Op een andere manier wordt het eerder weggestemde AFS-plan er alsnog doorgedrukt.’

De onderhandelingen met de bezetters duurden in eerste aanleg tot ongeveer half zes. Toen kwam collegevoorzitter Louise Gunning naar buiten. Ze liet niet veel los over wat er was besproken, maar zei wel: ‘Ik ben blij dat we zulke betrokken studenten hebben, maar de betrokkenheid van de ene groep studenten kan niet ten koste gaan van de andere groep studenten. Die mogen daarvan niet de dupe worden.’ Gunning overlegde daarna nog met collega-bestuurders en haar woordvoerder en verliet vervolgens het FNWI-pand.

De bezetters wilden daarna eerst eten voordat er verder werd gepraat met bestuurders van de FNWI over beëindiging van de bezetting van het ESC en de voorwaarden waarop. In het ESC zit onder meer bureau onderwijslogistiek van de FNWI. Ook voeren studiecoördinatoren er gesprekken met studenten. Die zaken moesten de afgelopen dagen wegens de bezetting steeds elders plaatsvinden, wat volgens betrokken faculteitsmedewerkers tot enig chagrijn leidde.

Student-lid
Scheidend voorzitter van de CSR Sam Quax - niet behorend tot de bezetters, wel aanwezig bij de vergadering – vindt dat er het afgelopen half jaar ‘onvoldoende’ is overlegd met studenten over de plannen voor de bètasamenwerking tussen UvA en VU. Quax: ‘Formeel wil het college van bestuur wel steeds overleggen over de plannen, maar die wens wordt door studenten niet per se zo ontvangen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij het college van bestuur om dat beter uit te leggen en het proces daartoe beter in te richten. Studenten moeten veel eerder in het proces betrokken worden bij de plannen. Studenten van de FNWI willen betrokken worden bij het samenstellen van het samenwerkingsplan en meediscussiëren over of zo’n plan überhaupt wel wenselijk is. Dat wordt nu niet goed genoeg aangepakt.’

Decaan Karen Maex wast haar handen vooralsnog in onschuld. ‘De colleges van bestuur van UvA en VU hebben een convenant gesloten. Daar zit ik niet tussen.’ Laat onverlet dat dit convenant is gemaakt op basis van plannen voor de inrichting van onderwijs en onderzoek binnen de drie samenwerkende faculteiten. ‘En daar ga ik wel over,’ zegt Maex. ‘Ik heb twee weken geleden een voorstel gestuurd naar de facultaire studentenraad over de inrichting van onderwijs en onderzoek binnen de drie faculteiten. Daarop heb ik nog geen reactie gehad en die wacht ik dus af.’

Het convenant is vooralsnog niet van tafel, maar decaan Maex deed wel enige toezeggingen, waardoor de bezetting werd beëindigd. Zo mag bij de vergaderingen van het managementteam van de FNWI voortaan een student-lid aanwezig zijn als de facultaire studentenraad daarom vraagt, zal het managementteam van de FNWI in overleg met de facultaire studentenraad uiterlijk begin september een plan opstellen voor communicatie met alle betrokkenen in het bijzonder met studenten en komt er een lijst waarop precies zal worden aangegeven wie waarop en wanneer er instemmings- of adviesrecht is.

‘Afgezien van deze toezegging blijven we alert en kijken we, samen met studenten van de VU, of het nodig is na de zomer opnieuw acties te voeren,’ zegt Kavel Öztürk, een van de bezetters en lid van de facultaire studentenraad van de FNWI. ‘Een eventuele gang naar de rechter door de facultaire studentenraad om instemmingsrechten op de bètaplannen af te dwingen is ook niet uitgesloten.’