Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
In een vier pagina’s tellende brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gereageerd op het NVAO-rapport over geesteswetenschappen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) maakte er eergisteren melding van dat één op de acht studies geesteswetenschappen vorig jaar werd beoordeeld met het predicaat ‘onvoldoende’. Bij de meeste studies waren te weinig wetenschappelijke scripties de boosdoener.

Door de Kamer gevraagd naar een oordeel stelt Bussemaker vandaag dat ze het een ernstig bericht vindt, maar toch al geruststellende signalen ontvangt. ‘Ik zie dat de universiteiten onmiddellijk aan de slag zijn gegaan met de verbetertrajecten. Voor alle opleidingen met een herstelperiode zijn door de instelling verbeterplannen ingediend die inmiddels zijn goedgekeurd door de visitatiepanels en de NVAO,’ zo is te lezen in de brief. ‘De NVAO heeft er vertrouwen in dat de opleidingen de tekortkomingen binnen afzienbare tijd kunnen wegnemen.’

Een duidelijke oorzaak is volgens Bussemaker niet aan te wijzen. Ze somt afnemende studentenaantallen, hoge werkdruk en te ambitieuze eindtermen voor het bachelorniveau op als mogelijke boosdoeners, zonder er één in het bijzonder uit te lichten.

https://twitter.com/harmbeertema/status/482113950432378880

Hoewel verschillende oppositiepartijen graag direct de minister aan een spervuur van vragen hadden onderworpen, blokkeerde de coalitie een Kamerdebat over de kwestie. Na de zomer wordt het rapport van de NVAO en de brief van Bussemaker uitgebreid besproken.