Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Update: UvA en VU gaan bètastudies en -onderzoekers toch clusteren

Henk Strikkers,
26 juni 2014 - 10:44
De website UvAleaks.nl heeft gisterenavond vertrouwelijke documenten gepubliceerd waarin de contouren van de nieuwe samenwerking tussen de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit en de UvA worden blootgelegd. Studenten reageren woedend op de plannen. Asva-voorzitter Esther Crabbendam: ‘Het is misschien naïef dat studenten dachten dat ze hadden gewonnen, maar dat het signaal dat is afgegeven zelfs wordt genegeerd, irriteert me.’

Thematische clustering
Het belangrijkste document dat is gelekt is een convenant (pdf) over de verhuizing van de bètafaculteiten. Daarin spreken VU en UvA af dat zij hun bèta-onderwijs, –onderzoek en de daarmee samenhangende valorisatie-activiteiten systematisch en thematisch gaan clusteren. Fundamentals of Science en Science for Sustainability moeten op het Science Park van de UvA komen en Human Life Sciences en Information Sciences worden toebedeeld aan de VU Campus op de Zuidas. Op korte termijn concentreren de huisvestingsactiviteiten zich vooral op het gebouw O|2 dat volgend jaar wordt opgeleverd en dat onderzoekers van het VUmc, de VU en de UvA gaan delen.

In het convenant worden verder vooral afspraken gemaakt betreffende financiële kaders, de taakverdeling over onderhoud en beheer van de locaties en wordt het proces formeel vastgelegd. Eveneens wordt er een periodiek overleg van beide colleges van bestuur in het leven geroepen.

UvA-woordvoerder Yasha Lange bevestigt de echtheid van de documenten, maar zegt niet te weten waar het lek van de documenten zich bevindt. Hij stelt dat het signaal vlak voor de jaarwisseling duidelijk was en er van een fusie geen sprake meer zal zijn. 'Er is echter ook geconstateerd dat er een breed draagvlak is voor samenwerking tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU, op basis van de inhoud', zo vervolgt Lange. ‘Het streven is steeds dat de drie Amsterdamse bètafaculteiten in gezamenlijkheid en in aanvulling op elkaar een breed scala aan opleidingen en onderzoek aanbieden, en dat daarbij vier terreinen worden versterkt: human life science, science for sustainability, fundamentals of science en information science.’

‘Het gebeurt toch wel’
Sam Quax, voorzitter van de Centrale Studentenraad van de UvA, wil op dit moment nog niet reageren omdat hij de documenten nog niet volledig heeft gelezen. Wat hij wel kwijt wil is dat zijn eerste indruk is dat de handelswijze van het college van bestuur niet de beste is. ‘Dat blijkt wel uit het feit dat ze proposities van de weggestemde Amsterdam Faculty of Science (AFS) erbij hebben gepakt,’ aldus Quax.

Asva-voorzitter Esther Crabbendam is geïrriteerd. ‘In december is er een duidelijk signaal afgegeven door de medezeggenschap. Nu komt de bètasamenwerking weer terug met een hele hoop prioriteiten. Het lijkt alsof ze inhoudelijk bijna hetzelfde doen als bij de AFS. Het lijkt erop dat het CvB denkt: “Het gebeurt toch, wat je er ook tegen probeert.”’

Update vrijdag 27 juni 2014 10:30 uur: CSR-voorzitter Sam Quax heeft zich vandaag wat uitgebreid verdiept in de documenten. Hij reageert telefonisch vanaf een congres: ‘Allereerst zou ik graag van het CvB willen weten wat de status en de betekenis van deze stukken is. Is dit puur en alleen een huisvestingsplan of heeft dit ook zijn uitwerking op onderwijs en onderzoek?’, vraagt Quax zich af. ‘Alle zaken die onderwijs en onderzoek betreffen moeten officieel in het facultair strategisch plan worden vastgelegd. Daar moet de facultaire medezeggenschap zich volgend jaar over uitspreken.’

Daarnaast hekelt Quax nog eens het proces rond de bètasamenwerking. ‘Juridisch kan het best zijn dat de universiteiten de medezeggenschap niet hoefden te informeren, maar ik word er een beetje moe van. Dit is niet de beste weg om steun bij studenten en medewerkers te vergroten. Ik vind het erg jammer dat zij zich weer gepasseerd moeten voelen.’