Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De studentenraad en de ondernemingsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid hebben onder voorwaarden ingestemd met de oprichting van de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Die brede en intensieve opleiding waar zowel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in meedoen zal zeer waarschijnlijk per 1 september starten. Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die penvoerder van het project is, noemt zichzelf naar aanleiding van de instemming ‘een gelukkig mens.’

Gamma college
De geschiedenis van de studie PPLE is een lange. In 2012 werd voor het eerst gesproken over de oprichting van een gamma college. Decaan Du Perron sprak destijds over de opleiding als een multidisciplinair excellence college. De oprichting daarvan was volgens Du Perron nodig om studenten met een bredere belangstelling dan enkel rechten of enkel economie aan de UvA te binden.

Pas in februari van dit jaar werd voor de buitenwereld duidelijk hoe de opleiding er daadwerkelijk uit komt te zien. Dat hield in dat zowel de medezeggenschap als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) slechts een half jaar hadden om de studie te fiatteren. De eerste hobbel van die twee lijkt nu te zijn genomen.Akkoord onder voorwaarden
De studentenraad en de ondernemingsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zonden eerder deze week een brief aan decaan Du Perron. Daarin gaan zij akkoord met de oprichting van de studie onder voorwaarden. Zo mag studenten de komende vijf jaar maximaal tweemaal het wettelijk collegegeld worden gevraagd, moet PPLE op één locatie gehuisvest worden en zal de facultaire medezeggenschap de studie ieder jaar nauwkeurig evalueren.

Volgens decaan Du Perron vinden de goede overleggen die de medezeggenschappers en de faculteitsbestuurders de afgelopen tijd hebben gehad hun weerslag in de brief. Hij is dan ook van zins om aan de voorwaarden tegemoet te komen.

Accreditatie laat op zich wachten
Enkel het rapport van de accreditatiecommissie, die een aantal weken geleden langskwam, kan de studie nog in de weg staan. De verwachting is dat er binnen een week of drie uitsluitsel is over de accreditatie van de opleiding. Du Perron heeft echter geen reden te vermoeden dat er een negatief oordeel zal komen: ‘Het bezoek is erg goed gegaan en ik ga er van uit dat het oordeel positief zal uitpakken.’

Update 19 juni 2014 11:45 uur Sam Quax, voorzitter van de Centrale Studentenraad, laat weten dat alhoewel de Gezamenlijke Vergadering van Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad de studie nog kan dwarsbomen, hij de kans dat dit gebeurt zeer klein acht. 'We hebben met het college van bestuur afgesproken dat wij enkel toetsen op het totstandkomingsproces van de studie', zo stelt Quax. 'In een situatie waarin het faculteitsbestuur en de medezeggenschap het met elkaar eens zijn, lijkt het me niet goed om daar op in te breken.'