Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De HvA heeft een docent die buiten de schoolvakanties verlof opnam ten onrechte ontslagen. Dat heeft de rechter vorige week vrijdag bepaald.

Docente marketing en Japans Maaike Boots werd begin april geschorst toen ze terugkeerde van een groepsreis naar Japan die ze zelf begeleidde. Voorafgaand aan de reis had Boots geregeld dat al haar taken en verplichtingen door collega’s werden overgenomen. Zij had verlof aangevraagd om de tiendaagse reis buiten de normale vakantie te kunnen maken. Dat werd door opleidingsmanager van media, informatie & communicatie (mic) Irene Sparreboom geweigerd. Boots vertrok toch op reis.

Bij terugkomst bleek haar HvA-account geblokkeerd, was Boots geschorst en werd haar de toegang tot haar werkplek ontzegd. De HvA startte bovendien een ontslagprocedure.

De rechter stelde Boots afgelopen vrijdag in het gelijk: de HvA had haar niet mogen schorsen en niet mogen ontslaan. De schorsing van Boots is volgens de rechter buitenproportioneel, temeer omdat er aan de HvA veel onduidelijkheid bestaat over wat de precieze regels zijn over het opnemen van vakantie.

In de cao voor hbo-medewerkers staat het recht vakantiedagen naar eigen inzicht op te nemen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De HvA heeft onvoldoende kunnen aantonen dat daar in dit geval sprake van was, aldus de rechter. Boots zal haar werk als docente bij de opleiding mic en International Business & Management Studies (IBMS) weer mogen oppakken.

Zowel Boots, Sparreboom als de HvA willen voorlopig niet op de uitspraak van de rechter reageren. Ook over de vraag of de uitspraak gevolgen heeft voor het vakantie- en verlofbeleid aan de HvA, wil de hogeschool geen uitspraken doen.

Boots' collega Peter Fonkert van IBMS schreef precies over vakantie buiten de zomer om onlangs nog een opinie-artikel. Hierin zei hij dat de HvA werknemers slecht informeert over de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan.

 

Dit artikel is aangepast. In een eerdere versie stond dat Boots naar de rechter stapte. Dat is niet waar. De HvA deed dat.

Lees meer over