Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Verschillende studentenorganisaties zijn een actie gestart om de UvA te bewegen de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) naar de Roeterseilandcampus (REC) een jaar uit te stellen. Die verhuizing is gepland voor komende zomer, maar volgens de studenten is de verbouwing van de REC niet op tijd klaar en ontbreken er studentenfaciliteiten.

Studentenorganisatie Asva is gestart met de actie, maar werkt daarbij samen met de facultaire studentenraad (FSR) van de FMG, de centrale studentenraad en de faculteitsvereniging van de FMG. Volgens de betrokken organisaties zijn er nog te veel zaken niet gereed op 1 september. Het gaat daarbij volgens hen om onder meer de entreehal, de fietsenstalling, een deel van de onderwijszalen, kantoren voor de studieverenigingen, voldoende stopcontacten, een grote collegezaal en cateringfaciliteiten.

Bizar
‘Ondanks herhaaldelijke adviezen en vragen van de studentenraden hierover, blijft de UvA erbij dat de FMG op 1 september kan verhuizen,’ zegt Daan Tillie, voorzitter van de faculteitsvereniging. ‘De studieverenigingen hebben nog steeds geen ruimte aangewezen gekregen waar zij hun kantoren kunnen vestigen. Zolang er niet genoeg plek is voor alle studenten en de campusfaciliteiten beneden alle peil zijn weigeren wij te verhuizen.’ Tom Tawfik, voorzitter van de FSR van de FMG, laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit. ‘Studentenorganisaties zijn het zat dat er op deze manier wordt omgegaan met studenten. Daarom roepen wij het CvB op om de verhuizing uit te stellen.’ Asva-voorzitter Esther Crabbendam sluit zich hierbij aan. ‘Het is bizar dat studenten voor hetzelfde collegegeld de helft minder faciliteiten zullen krijgen dan de andere studenten.’

Plantage Muidergracht
Er is momenteel inderdaad gedoe over de op handen zijnde verhuisschuif op de REC. Daar worden de komende jaren maar liefst drie faculteiten gevestigd. Naast de economiefaculteit (die er al zit) gaat het om de rechtenfaculteit en de bovengenoemde FMG. Op het terrein wordt momenteel flink gebouwd en verbouwd, maar dat duurt langer dan gepland. In het huidige plan is de REC bovendien te klein om de psychologen (onderdeel van de FMG) te huisvesten. Daartoe wordt momenteel onderzocht of het (huur)pand Plantage Muidergracht 14-16 zodanig kan worden verbouwd dat een deel van de economen daar in kan trekken. De extra ruimte die dan vrijkomt op de REC zou kunnen worden ingenomen door de psychologen.

De studentenacties gericht op uitstel van de verhuizing bestaat uit een fictief verhuisbericht van het CvB, waarin wordt gemeld dat zij zelf naar het REC dient te verhuizen. Studenten kunnen dit verhuisbericht ondertekenen.

Het CvB laat is een schriftelijke reactie weten dat studenten zich ‘geen zorgen’ hoeven te maken te maken. 'Dat is in eerder overleg van het CvB met de CSR benadrukt. Voor de start van het nieuwe studiejaar zijn de punten die worden aangestipt gerealiseerd of zijn er - in afwachting van de definitieve situatie - verantwoorde tijdelijke oplossingen voor gevonden. Wij zijn wel blij dat onze studenten met ons meedenken over de verhuizing. Het is immers een complexe operatie. We gaan snel in overleg met de studenten om de genoemde punten te bespreken en toe te lichten, tegelijkertijd gaat de verhuizing naar de REC deze zomer gewoon door.’