Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

VU presenteert reorganisatieplan bètafaculteit

Dirk Wolthekker,
12 maart 2014 - 12:54
Het College van Bestuur van de VU heeft het reorganisatieplan van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) klaar. De faculteit, die oorspronkelijk deel zou gaan uitmaken van de Amsterdam Faculty of Science, gaat aardig op de schop. Drie afdelingen moeten flink bezuinigen en er verdwijnen tientallen banen.

De reorganisatie treft drie financieel ongezonde afdelingen: de afdelingen aardwetenschappen en aarde & economie, de afdeling moleculaire celbiologie en het instituut voor milieuvraagstukken. Verschillende onderzoekslijnen binnen die afdelingen zullen worden beëindigd. Het gaat onder meer om de onderzoekslijnen hydrologie, tektoniek, sedimentologie en genetica. Door de reorganisatie zullen een kleine veertig formatieplaatsen verdwijnen, zo blijkt uit het plan.

Ontslag
De afdelingen die bij de reorganisatie zijn betrokken hebben momenteel een totale personeelsformatie van bijna 235 fte, daarvan wordt zestig procent betaald vanuit de eerste geldstroom (directe financiering door het ministerie van OCW), de rest uit de tweede en derde geldstroom (onder meer NWO). Er zullen met name banen verdwijnen die worden gefinancierd vanuit de eerste geldstroom; daar is nu nog een formatie van 141 fte, maar daarvan blijven er 107 fte over. In totaal worden er in alle personeelsgradaties 37 medewerkers met ontslag bedreigd: bestuurders, hoogleraren, hoofddocenten, docenten en onderzoekers.

Doordat de betrokken afdelingen op dit moment financieel ongezond zijn bedraagt het structurele begrotingstekort van de FALW als geheel momenteel 2,8 miljoen euro. In het reorganisatieplan is een besparingsdoelstelling van 2,4 miljoen euro opgesteld. Daarvan wordt in het voorgelegde plan 2,2 miljoen euro gerealiseerd, waarbij de kosten van de overgang van een deel van de sectie genetica naar de UvA nog niet is meegerekend. Het financieel effect van de reorganisatie zal zijn dat het facultair resultaat de komende jaren flink zal verbeteren: de faculteit verwacht eind dit jaar een batig saldo te hebben bereikt van 1,37 miljoen. Eind 2017 zal dat 2,21 miljoen euro bedragen.

Plan gaat op 1 juni in
Binnen de VU is er met gemengde gevoelens gereageerd op het plan. De afgelopen maanden is er door medewerkers en studenten van de betrokken afdelingen hard geroepen dat de reorganisatie geen goed plan zou zijn. Ook vandaag wordt er voor de deur van de VU gedemonstreerd tegen het plan, dat momenteel binnen diverse afdelingen van de VU circuleert. Volgens het aan het plan (zie hier, pdf) toegevoegde tijdpad wordt er half april een definitief besluit genomen door het CvB van de VU. De nieuwe FALW-organisatie moet op 1 juni van kracht worden. De medezeggenschap van de VU mag daaraan voorafgaand aan het CvB advies geven over de reorganisatie, maar heeft geen instemmingsrecht.

De samenwerkingsplannen tussen de drie bètafaculteiten van UvA (1) en VU (2) gaan inmiddels gewoon door. Op korte termijn zal het daarbij overigens niet gaan om de in december door de medezeggenschap van de UvA afgeschoten Amsterdam Faculty of Science, maar om een Amsterdams bètacluster. Decaan Karen Maex, die decaan is van alle drie de bètafaculteiten van UvA en VU, onderzoekt momenteel welke opties daarbij haalbaar zijn. De studentenraad van de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI), de bètafaculteit van de UvA, komt volgende week alvast naar buiten met een eigen toekomstvisie op de FNWI.