Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Tips liken en delen voor nieuw Instellingsplan

Dirk Wolthekker,
26 februari 2014 - 11:00
Er komt weer een nieuw Instellingsplan aan. In het Instellingsplan 2015-2020 wordt de koers en het voorgenomen beleid van de UvA voor de komende jaren beschreven. Op hoofdlijnen zal het nieuwe Instellingsplan (intern ‘IP’ genoemd) ‘niet ingrijpend afwijken’ van het huidige IP Oog voor talent, dat aan het einde van dit kalenderjaar afloopt.

Evenals voorgaande jaren kan de UvA-gemeenschap meedenken over wat er in nieuwe IP moet komen te staan. Voorgaande jaren werd er vooral in groepjes gepraat en gediscussieerd over wat er in moest komen, dit jaar is ook gekozen voor een digitale inventarisatie. Medewerkers kunnen op verschillende manieren hun zegje doen. Zo kunnen ze via een webformulier reageren op een serie stellingen. Daarnaast kunnen ze via een Facebook-achtig maar intern sociaal netwerk met elkaar en met het CvB discussiëren over wat zij vinden waar de UvA de komende jaren haar energie in moet steken.

Medewerkers kunnen op negentien stellingen over onderwijs, onderzoek en bestuur een open antwoord geven. De stellingen lopen uiteen van ‘De UvA moet selectie aan de poort voor iedere masteropleiding toepassen’, ‘De UvA heeft alléén nog onderzoek in zwaartepunten’  tot ‘Iedere faculteit moet een datapolitieman of –vrouw aanwijzen die fraude met data op gaat sporen’.

Yammer

Naast de stellingen kunnen medewerkers ook via het sociale netwerk Yammer suggesties en wensen lanceren over wat er in het nieuwe IP moet staan. Deelnemers – die eerst via hun UvA-mailadres een account moeten aanmaken - kunnen elkaars plannen en voorstellen liken en delen. Ook via dit sociale netwerk kan worden gereageerd op de stellingen. De dialoog die op die manier ontstaat zal de input vormen voor nadere besprekingen over het Instellingsplan.

Studenten zijn vooralsnog niet betrokken bij deze digitale consultatie voor het aanstaande IP. CSR-voorzitter Sam Quax laat weten dat hij hoopt dat ook studenten er zo spoedig mogelijk aan deel mogen nemen en zal daarover contact leggen met het CvB. Quax: ‘Studenten die mee willen denken kunnen tot nadere berichten hun tips en ideeën kwijt bij de studieverenigingen en bij de facultaire studentenraden. Wij nemen die suggesties dan mee bij ons overleg met het CvB.’

Evaluatie

Voorgaande jaren besloeg het IP steeds vier jaar, maar dat wordt van veel kanten als te kort beschouwd. COR-voorzitter Radboud Winkels laat weten geen bezwaar te hebben tegen de zes jaar dat het nieuwe IP mee moet gaan. ‘Maar wat ons betreft moet er na drie jaar wel een tussentijdse evaluatie komen.’ Het gehele IP zal twee delen bevatten: een UvA-deel en een apart deel waarin de samenwerking met de VU en HvA wordt belicht. Aan die beide instellingen wordt momenteel ook aan een nieuw IP gewerkt.

Zie hier hoe je kunt bijdragen aan het nieuwe UvA-IP via het sociale netwerk Yammer.
Zie hier voor het lopende IP 2011-2014
Oog voor talent van de UvA.
Zie hier voor het lopende IP 2011-2014
Oog voor talent van de HvA.