Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

‘Bètafaculteit volgt vanzelf op fusie AMC en VUmc’

Dirk Wolthekker,
20 februari 2014 - 18:00
Als AMC en VUmc - de academische ziekenhuizen van respectievelijk UvA en VU -  hun fusieplannen doorzetten, dan zal uiteindelijk ook de nieuwe gezamenlijke bètafaculteit van UvA en VU er wel komen, verwacht Ottho Heldring, OR-voorzitter van de VU.

Aan de VU heerste de afgelopen weken een tamelijk explosieve sfeer op de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) waar moet worden bezuinigd. Dat de faculteit zou verdwijnen is volgens Heldring, die overigens ook een kleine aanstelling aan de UvA heeft, een groot woord. ‘Het is meer "omlabelen". Er moet aan de VU één bètafaculteit komen, waarvoor de beide bestaande faculteiten – de FALW en de Faculteit Exacte Wetenschappen (FEW) – in elkaar worden geschoven. De VU is nog op zoek naar een geschikte naam. Wie het weet mag het zeggen.’

Die nieuwe VU-faculteit en de FNWI van de UvA gaan dan gezamenlijk en onder leiding van superdecaan Karen Maex, baas van het hele bètacluster van VU en UvA – kijken wat er de komende tijd haalbaar is op gebied van bètasamenwerking, nu de Amsterdam Faculty of Science in december werd weggestemd door de medezeggenschap van de UvA. Linksom of rechtsom, Heldring verwacht dat de in gang gezette samenwerking gewoon verder gaat.

Vanzelfsprekend en noodzakelijk
Het idee van samenwerking staat nog recht overeind, volgens Heldring. 'Ook de bestuurlijke dynamiek, dat wil zeggen: de wil om die samenwerking door te zetten, is nog steeds aanwezig en op bepaalde onderzoeksterreinen kunnen nog steeds goede samenwerkingscombinaties ontstaan. Ik verwacht dat in het “getoep” dat nu plaatsvindt tussen AMC en VUmc over
hun fusie, de herverkaveling van de bètafaculteiten eigenlijk als vanzelfsprekend maar ook als noodzakelijkheid zal volgen.’

De fusie tussen AMC en VUmc is niet zomaar voor elkaar. Het AMC staat juridisch namelijk los van de UvA – al moet zij voor de UvA bepaalde onderwijs- en onderzoekstaken verrichten. Bij het VUmc is dat niet het geval; het VUmc zit samen met de VU in een gezamenlijke stichting die niet zomaar een fusie met het AMC aan kan gaan.

Als die barrières geslecht zijn, zal besloten moeten worden welke welke bedrijfsonderdelen van het fusie-ziekenhuis op de Zuidas komen dan wel blijven en wat in Holendrecht komt dan wel blijft. Heldrin: 'Allerlei chemisch, fysisch of biologisch onderzoek dat een medische component heeft zal die beweging waarschijnlijk volgen. Daaruit volgt dan automatisch ook wat er naar Science Park gaat of daar blijft.’