Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Geesteswetenschappen moet tekort 3,4 miljoen wegwerken

Dirk Wolthekker,
17 februari 2014 - 06:42
De Faculteit der Geestwetenschappen (FGw) moet dit jaar een tekort van 3,4 miljoen euro op een totale begroting van 70 miljoen euro wegwerken. Over de manier waarop verschillen de meningen.

Door een nieuwe financiële herverdelingssystematiek van het College van Bestuur (CvB), door het dalende aantal inschrijvingen en diploma’s – en dus minder geld van zowel het CvB als van externe partijen als NWO en KNAW– en door een stijging van de vaste lasten als huisvesting, ziet FGw-decaan Frank van Vree zich genoodzaakt te bezuinigen. Het begrotingsgat van 3,4 miljoen wil het faculteitsbestuur opvangen door twee miljoen te bezuinigen en de financiële reserve aan te spreken.

Gunnar de Haan, student geschiedenis en voorzitter van de facultaire studentenraad, realiseert zich dat er iets moet gebeuren, maar wil ook andere mogelijkheden onderzoeken. ‘Die twee miljoen wil het faculteitsbestuur bereiken door te snijden in banen. Het zou gaan om iets meer dan vijftien fte’s bij het wetenschappelijk personeel en vier fte’s bij het ondersteunend personeel. Dat lijkt ons niet een heel goed plan, te meer omdat we denken dat het op middellange termijn weer beter met de faculteit zal gaan en we dat wetenschappelijk personeel dus weer nodig hebben. Wij onderzoeken momenteel of het niet beter is de begrotingsdoelstelling te bereiken door de financiële reserve méér aan te spreken dan het faculteitsbestuur nu voor ogen heeft.’

Inkomsten vergroten
Ook de facultaire ondernemingsraad maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen, laat Paul Koopman namens de raad weten. ‘Deze berusten voor dit kalenderjaar op een algehele korting op de kaderstelling van zes procent. Wij vinden dat niet wenselijk. Je moet zo veel mogelijk de "extra" zaken weghalen voordat je de kaderstelling aanpakt, waaruit het reguliere werk gefinancierd wordt. Er wordt in het voorstel wel iets gesneden in de bestedingsvoorstellen voor de reserve, maar verder wordt (nog) geen structurele poging ondernomen om te kijken waar je bezuinigingen kunt realiseren.

De ondernemingsraad is met het faculteitsbestuur nu in gesprek over de mogelijkheden om de facultaire financiën weer op orde te krijgen. Koopman: 'Daarbij kijken we niet alleen naar bezuinigingen, maar ook naar de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten.’

De facultaire studentenraad vraagt studenten, medewerkers en andere belangstellenden die ‘een geniaal idee’ hebben om de begroting van de FGw weer op de rit te krijgen een mail sturen: fsr-fgw@uva.nl

Lees ook de reactie van decaan Frank van Vree.