Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De gezamenlijke vergadering (gv) van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad heeft vandaag een brief gestuurd aan het college van bestuur waarin zij een toelichting geeft op het besluit van 20 december om niet in te stemmen met de oprichting van de Amsterdam Faculty of Science  (AFS).

De colleges van bestuur van UvA en VU zijn de afgelopen jaren druk doende geweest met een plan – daarin onder meer gesteund door diverse bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – om de drie bètafaculteiten van UvA (FNWI) en VU (FEW en FALW) te integreren in één alomvattende bètafaculteit: de Amsterdam Faculty of Science.

Wat bedoeld was als een ‘plan van onderop’ dat gesteund werd door studenten en medewerkers van beide instellingen, bleek toch niet helemaal ‘van onderop’ te zijn: zeer veel FNWI-studenten liepen te hoop tegen het plan en ook veel FNWI-medewerkers waren niet enthousiast, met name omdat het plan onvoldoende uitgedacht zou zijn geweest. Op basis van die signalen ‘van onderop’ stemde de gv het AFS-plan weg, ook al deed het college in de ochtend van 20 december nog een aantal substantiële toezegging aan de gv. Eerder die week had de gv van de VU onder voorwaarden wel ingestemd met de AFS.

Unilocatie
In de nu aan het college gestuurde brief geeft de gv een toelichting op het besluit van 20 december. In de brief schrijven de voorzitter en vicevoorzitter van de gv, respectievelijk Sam Quax en Radboud Winkels, dat de gv zich in haar stemgedrag heeft laten leiden door met name vier aspecten van het AFS-plan die in hun ogen onvoldoende waren uitgewerkt. Quax en Winkels: ‘De financiën, de schaal, de studenttevredenheid en de unilocatie van de huidige faculteit gaven voor de gv de doorslag om tegen een volledige integratie [van de FNWI] in de AFS te stemmen. Een volledige integratie schept mogelijk problemen en is volgens de gv niet noodzakelijk om de door u gestelde doelen te behalen.’

Ook de manier waarop de AFS bestuurd zou worden – de zogenoemde ‘governance’ - was volgens de gv onvoldoende geborgd.

Ondanks het feit dat de AFS nu is weggestemd laten Quax en Winkels aan het college weten dat de gv ‘open staat voor een gesprek met dezelfde betrokkenen over andere manieren om de wetenschappelijke samenwerking in Amsterdam op bètagebied te versterken’. Ze laten weten dat de gv zich met het onthouden van instemming ‘niet principieel heeft uitgesproken tegen samenwerking tussen de bètafaculteiten van UvA en VU’. Zij hechten er wel aan in de toekomst ‘vergelijkbare rechten te krijgen waar het gaat om nieuwe besluiten aangaande eventuele samenwerking’.

Het College van Bestuur zegt blij te zijn met deze toelichting.

Zie hier voor de hele brief van de gv aan het College van Bestuur.