Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA en VU starten eerste joint master

Dirk Wolthekker,
23 januari 2014 - 14:00
Vanaf komend studiejaar starten UvA en VU hun eerste gezamenlijke master. Het gaat om een eenjarige Engelstalige master Entrepreneurship. Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een masterdiploma van beide universiteiten, een zogenoemde joint degree.

Dat er nu voor het eerst een gezamenlijke UvA-VU master komt is opvallend, omdat de start ervan wordt aangekondigd een maand na het floppen van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), de gezamenlijke bètafaculteit van UvA en VU die er vooralsnog niet komt omdat zij op 20 december door de medezeggenschap werd weggestemd. Een van de argumenten was dat een grote ‘AFS-paraplu’ helemaal niet nodig is om onderwijs en onderzoek gezamenlijk vorm te geven en uit te voeren. Dat is precies wat UvA en VU-economen nu gaan doen: geen megafaculteit, maar wel samenwerken en gezamenlijke degrees uitreiken.

‘Ondernemerschap is niet zozeer een kwestie van een bedrijf runnen, maar vooral van waarde creëren en voor vernieuwing zorgen. Die filosofie komt ook tot uiting in onze nieuwe masteropleiding,’ zegt een enthousiaste Han Van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. ‘Ondernemers komen bij onstabiele of “onvaste” omstandigheden juist tot bloei, en kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren met hun initiatieven.’

Ondernemerschap als wetenschappelijke discipline heeft zich de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld. Aanvankelijk zag de wetenschap ondernemerschap als puur economisch verschijnsel, maar inmiddels wordt daar anders over gedacht: ondernemerschap heeft niet langer uitsluitend economische aspecten, maar ook maatschappelijke. ‘Dit alles vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines die ondernemerschap als studie toegankelijk maakt voor studenten met uiteenlopende (academische) achtergronden,’ zegt Willem Verschoor, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. ‘De nieuwe joint master heeft zo’n aanpak.’

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), waarin de UvA en de VU al geruime tijd samenwerken, staat aan de basis van de nieuwe masteropleiding die positief is beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).