‘Dymph is een doortastend bestuurder. Ze weet wat ze wil, ze kent de stukken en bereidt zich zeer goed voor. Ze staat nooit voor verrassingen. Een gesprekspartner die meent haar met bepaalde kennis te kunnen overrompelen of overtroeven, volgt een verkeerd spoor: Dymph is zeer goed op de hoogte. Ze is een dossiertijger die heel hard werkt.’ Dit zegt voormalig interim-rector Jaap Zwemmer over rector magnificus Dymph van den Boom, die morgen te gast is in Folia maakt kennis.

‘Dymph zit als rector precies op de goede stoel,’ zegt Zwemmer. ‘De functie van collegevoorzitter zou minder geschikt voor haar zijn, want de voorzitter is ook het gezicht naar buiten toe. Dat representatieve aspect heeft denk ik iets minder Dymphs voorkeur.’

Eerste vrouwelijke rector
Bij haar aantreden was ze de eerste vrouwelijke rector magnificus van Nederland en als we de kleine en gespecialiseerde Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek niet meetellen is ze nog steeds de enige vrouw in die functie in Nederland.

Dymphna Cornelia van den Boom (Roosendaal en Nispen, 1951) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, waar ze in 1988 ook promoveerde op een dissertatie met de titel Neonatal irritability and the development of attachment: observation and intervention. Ze werkte enige jaren in Leiden als wetenschappelijk onderzoeker voordat ze in 1996 hoogleraar pedagogiek werd aan de UvA. Vijf jaar later koos ze definitief voor een bestuurscarrière toen ze werd benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). In 2007 werd ze rector magnificus van de UvA en HvA.

Visie
Toenmalig voorzitter van de Raad van Toezicht Niek Urbanus zei bij haar benoeming in Dymph ‘een scherp en nuchter bestuurder met een heldere visie op de toekomst van onderzoek en onderwijs’ te hebben gevonden.

Precies zo staat ze bij hem ook bekend, zegt emeritus hoogleraar planologie Len de Klerk, die jarenlang met Dymph heeft samengewerkt toen ze decaan was en hij afdelingsvoorzitter bij de FMG. ‘Dymph kijkt door allerlei franje heen,’ zegt hij. ‘Ze is een stevig en beslist bestuurder, maar ook een bestuurder die in onderhandelingen open staat voor alternatieven als jouw plan beter is dan het hare. Als je een plan hebt met perspectief, dan doet ze echt niet flauw door te zeggen dat er geen geld is. Je kunt op strategisch niveau heel goed met haar van gedachten wisselen.’

Aan de UvA staat Dymph inmiddels vooral bekend als bestuurder, maar dat dat betekent niet dat ze een onbekende is op wetenschapsgebied. Ze heeft veelvuldig gepubliceerd over zaken als ontwikkelingspsychologie, het jonge kind en ouderschap en het is zeker niet zo dat ze zelf geen onderzoek meer wil doen. Al komt dat bij zo’n drukke bestuurlijke baan natuurlijk wel op het tweede plan. ‘Ik weet dat we bij haar herbenoeming als decaan uitgebreid gesproken hebben over een alternatief, want ze had ook een aanbieding om als wetenschapper aan de slag te gaan in Engeland,’ zegt De Klerk. ‘Uiteindelijk heeft ze gekozen voor het decanaat en daarna voor het rectoraat, en het tekent haar ook dat ze daar dan voor 130 procent voor gaat.’

Subtiel, duidelijk en hard
In een speciaal vrouwennummer van Folia vijf jaar geleden zei Dymph over zichzelf: ‘Ik ben geen politiek dier. Ik houd van transparantie en duidelijkheid en noem dingen bij de naam. Dat heeft zijn weerslag op hoe mensen mij durven te benaderen. Ik ben geen wollig type.’ Dat is precies zoals De Klerk haar ook kent. ‘Ze heeft een gruwelijke hekel aan politiek gekonkel, verborgen agenda’s en kaarten in de mouw. Op het door en door verpolitiekte Maagdenhuis heeft ze dan ook flink opruiming gehouden toen ze rector werd.’

En dan is Dymph ook niet kinderachtig, zegt hij. Hij omschrijft haar optreden in zo’n situatie als ‘subtiel, heel erg duidelijk en hard’. ‘Het gaat om publieke middelen. Die moeten goed en doelmatig worden besteed, vindt Dymph. En als dit betekent dat er gesaneerd moet worden of mensen weg moeten, dan is dat maar zo. Bij haar aantreden in het Maagdenhuis, maar eerder ook aan de FMG zijn er heel wat mensen uitgegaan.’

Tijdens het eerder genoemde gesprek met Folia zei Dymph te willen onderzoeken tegen welke belemmeringen vrouwen zoal oplopen om de top te bereiken en dat ze op basis daarvan een strategische personeelsplan wilde opstellen. Ze had het over het aandeel vrouwelijke hoogleraren en zei te streven naar 25 procent in 2015. Dat percentage ligt aan de UvA nu op achttien, dus Van den Boom heeft nog wat werk voor de boeg het komend jaar. Of houdt ze het na zeven jaar rectoraat voor gezien? ‘Ik denk dat ze nog voor een korte derde termijn als rector gaat, of in de luwte van de wetenschap nog iets gaat doen,’ zegt Zwemmer.

Len de Klerk vermoedt dat ze haar tweede termijn afmaakt en haar carrière eindigt met een bestuurlijke functie in het buitenland. UvA en HvA wachten af.

Folia Radio heeft op 22 januari een interview met Dymph van den Boom. Aan de orde zullen komen haar rectoraat, integriteit in de wetenschap, het Amsterdamse Bèta Cluster en het glazen plafond. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl