Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

AMC en VUmc op weg naar bestuurlijke fusie

Dirk Wolthekker,
24 december 2013 - 15:55
De raden van bestuur van AMC en VUmc hebben vandaag een voorgenomen besluit getekend op weg naar een bestuurlijke fusie. Die vindt naar verwachting in de zomer van 2014 plaats. Beide instellingen gaan nu een toetsings- en adviestraject bij de ondernemingsraden en de Autoriteit Consument & Markt. Als die akkoord gaan komt er een gezamenlijke raad van bestuur en een gezamenlijke raad van toezicht.

In maart dit jaar tekenden AMC en VUmc al een intentieverklaring tot samenwerking. De eerste initiatieven voor de voorgenomen samenwerking dateren van 2011. Intussen wordt veel onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van de samenwerking. Momenteel voeren AMC en VUmc een studie uit om de consequenties van de verschillende scenario’s voor de samenwerking in kaart te brengen.

In een commentaar zegt Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc: ‘We worden samen heel groot maar dat is eigenlijk niet zo interessant. Het gaat erom dat VUmc en AMC op al hun kernactiviteiten de lat hoger kunnen leggen: betere zorg, beter onderzoek, beter onderwijs, betere opleidingen. Als we het goed doen ook nog eens doelmatiger, dus met voordelen voor de premiebetaler. En het wordt echt spannend als je je realiseert dat we samen in staat zijn om op onderdelen de wereldtop te gaan halen.’

Ook Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van AMC, is opgetogen: ‘Bij onze voorgenomen samenwerking gaat het om verbetering van de zorg voor de patiënt. Als universitair medische centra verlenen VUmc en AMC zeer specialistische zorg aan patiënten voor wie geen verdere doorverwijzing meer mogelijk is. Met complexe zorg is het nu eenmaal zo dat hoe meer patiënten het behandelteam ziet, hoe beter de zorg wordt. Maar ook is er belangrijke winst te boeken voor de research en de effecten die dat bijvoorbeeld kan hebben op de bedrijvigheid in de regio Amsterdam.’