Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Niet alleen de studenten, maar ook de opleidingsdirecteuren van de UvA hebben bezwaren tegen de fusie van hun bètafaculteit met die van de VU.

Zij zien het redden van een aantal VU-opleidingen met weinig studenten als 'een bedreiging'. Daarmee wordt namelijk 'een onsuccesvolle partner' binnengehaald. Door de kritiek loopt de spanning op rond de vraag of de fusie doorgaat. Morgen beslissen de ondernemingsraad en de studentenraad van de UvA of zij instemmen met de samenvoeging van de bètafaculteiten van de universiteiten.

Vrees
De kritiek staat in een e-mail die het College of Science - de opleidingsdirecteuren en coördinatoren van bijna alle bètabacheloropleidingen van de UvA - aan onder anderen decaan Kareljan Schoutens heeft gestuurd. De besturen van beide universiteiten willen hun bètafaculteiten laten opgaan in de nieuwe Amsterdam Faculty of Science (AFS). Volgens de opleidingsdirecteuren is echter 'onduidelijk welke winst' er voor de bacheloropleidingen te behalen is.

In de e-mail roemt het College of Science de onderwijskwaliteiten van de huidige UvA-faculteit en spreekt het de vrees uit dat deze sterke positie 'in korte tijd verspeeld' wordt. Ook wijzen de opleidingsdirecteuren erop dat het een voordeel is dat alle bacheloropleidingen nu nog op één locatie zitten. Zij vrezen dat er door de fusie problemen komen met de huisvesting van het onderwijs. Zo dreigen de informaticaopleidingen twee keer te moeten verhuizen: eerst naar de oude huisvesting van de VU en vervolgens naar de nieuwbouw. Verder denken ze dat er geen tijd is om proef te draaien met nieuwe systemen.

Negatieve sentimenten
Ze maken zich ook zorgen over de negatieve sentimenten die leven onder studenten en medewerkers. Zij waarschuwen voor opstandigheid zoals die ook ontstond toen de opleidingen scheikunde van de UvA en de VU werden samengevoegd. In een reactie op de e-mail stelt Schoutens dat de positie van de UvA-faculteit in de waagschaal stellen, het laatste is wat hij wil. Hij zegt de zorgen te herkennen, maar denkt dat door goed beleid de nadelen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden en dat er wel degelijk voordelen kunnen worden behaald.

Volgens de decaan is er nog niets beslist over twee keer verhuizen door de informatica-opleidingen. De medezeggenschapsorganen van de VU gingen gisteren onder voorwaarden akkoord met de fusie. Als die van de UvA nee zeggen, heeft het college van bestuur een probleem. Volgens de studentenvakbond ASVA kan er dan een bemiddelingspoging van de raad van toezicht komen. Als die faalt, rest de stap naar de Ondernemingskamer.

Wetenschappelijke uithangbord
Een woordvoerder van de UvA zegt niet te willen reageren op interne e-mails. De AFS moet het nieuwe wetenschappelijke uithangbord van Amsterdam worden. Het wordt een instelling met een budget van zo'n 250 miljoen euro, drieduizend medewerkers en negenduizend studenten. Daarmee zou de nieuwe faculteit groter zijn dan de hele universiteit van Wageningen.

Tekst: Elisa Hermanides

Lees ook de brief van de opleidingsdirecteuren en de reactie van decaan Schoutens.