Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De adviezen om tegen de stichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) te stemmen beginnen zich op te stapelen. Vandaag heeft ook de facultaire studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica (FNWI) zich in een officiële brief tegen de AFS gekeerd.

De facultaire studentenraad heeft zelf geen stemrecht bij de stichting van de AFS, de brief is daarom te beschouwen als een formeel advies aan de gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale studentenraad (CSR) en de centrale ondernemingsraad (COR) van de UvA om tegen de AFS te stemmen. De gv zal naar verwachting op 20 december een stemming houden over de AFS. In de brief van de facultaire studentenraad (zie hier) zijn de beoogde kansen, risico’s en zorgen bij de vorming van de AFS uiteengezet. De beoogde voordelen wegen in de ogen van de raad raad niet op tegen de risico’s en daarom wordt negatief geadviseerd.

Emma Boumans

‘De FNWI is momenteel een dynamische en gezonde organisatie met een sterk en uniek karakter,’ zegt raadsvoorzitter Emma Boumans. ‘De vorming van de AFS brengt veel risico’s met zich mee, waar in de plannen onvoldoende rekening mee wordt gehouden. De facultaire studentenraad hecht veel waarde aan het behoud van de hoge kwaliteit die nu leidend is op de FNWI.’

Levensvatbaar
Een vaak aangedragen argument om de drie faculteiten samen te voegen is dat veel afzonderlijke opleidingen te klein zijn om levensvatbaar te kunnen zijn. Volgens de studenten is dat argument onzin. Boumans schrijft: ‘Op de FNWI bestaan echter geen subkritische opleidingen meer sinds de opleiding scheikunde van de UvA is samengevoegd met die van de VU. Daarnaast groeien de studentenaantallen volgens het ministerie van OCW sneller dan ooit.’

Bijna alle opleidingen van de FNWI hebben een instroom van meer dan honderd studenten. De enkele opleidingen die nog geen instroom van meer dan honderd studenten hebben, vertonen wel al jaren een stijgende lijn. Door de stijgende aantallen worden ook de traditioneel dure opleidingen goedkoper en is het kostenplaatje voor deze opleidingen reëel.’

Volgens Boumans c.s. is een samenvoeging van de drie faculteiten ‘geen optimale manier om de toekomst van het Amsterdamse bètadomein vorm te geven’.

Eerder lieten ook de Asva Studentenunie en studentenpartij Mei al weten tegen de vorming van de AFS te zijn.