Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
In een algemene ledenvergadering heeft studentenpartij Macht en inspraak (Mei) gisteravond in meerderheid besloten tegen de bètasamenwerking UvA-VU te zijn. CSR-voorzitter en Mei-lid Sam Quax en andere Mei-leden van de CSR komen hiermee in een moeilijke positie, want zij moeten nog stemmen over de samenwerking.

Op korte termijn moet er over de totstandkoming van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) worden gestemd door de gemeenschappelijk vergadering (gv) van CSR en COR. Die gv is al verschillende keren uitgesteld omdat de leden steeds menen over onvoldoende informatie te beschikken om een afgewogen stemming te kunnen houden. Het plan is nu dat het CvB de stukken volgende week vrijgeeft zodat de leden van de gv ze kunnen bestuderen en in de loop van december een stemming kunnen houden. De gv heeft instemmingsrecht bij de totstandkoming van de AFS.

Maar nog voordat de gv heeft gestemd hebben de leden van Mei al in meerderheid aangegeven tegen de AFS te zijn. Dat maakt het voor Quax en andere Mei-leden binnen de gv niet eenvoudig om nog voor te stemmen zonder zich tegen het standpunt van hun partij te keren. ‘Het is inderdaad lastig,’ geeft Quax, die ook voorzitter van de gv is, toe. ‘Maar de raadsleden moeten – ook formeel – hun stem kunnen uitbrengen zonder last- of ruggespraak met een achterban of met de partij waarvan ze lid zijn. De AFS gaat heel veel mensen aan en naarmate de deadline nadert nemen steeds meer mensen een standpunt in over de AFS. De CSR zit er voor alle studenten van de UvA en het zou niet terecht zijn als we alleen rekening houden met het standpunt van mijn eigen partij.’

Ook Mei-voorzitter Annemijn van Rheden laat weten dat het een lastige afweging kan worden voor Quax en de andere Mei-leden binnen de gv, maar ook zij benadrukt dat de gv moet kunnen stemmen 'zonder last- of ruggespraak' met de partij-achterban van de gv-leden.