Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Hoe moet het verder met de besluitvorming over de Amsterdam Faculty of Science (AFS)? De datum van 1 januari nadert met rasse schreden, maar de AFS is er nog niet. Diverse data voor een officiële stemming van de medezeggenschapsraden doen de ronde, maar daarover is geen consensus. OR-voorzitter Ottho Heldring van de VU verwacht pas na de jaarwisseling te gaan stemmen.

‘Op 13 december bepaalt de centrale medezeggenschap of ze instemt met de AFS,’ meldde de studentenraad van UvA-bètafaculteit FNWI gistermiddag op haar Facebook-pagina. De raad heeft geen instemmingsrecht bij de totstandkoming van de AFS, maar is kennelijk op de hoogte van een datum die helemaal niet vaststaat.

Aanvankelijk zou de gezamenlijke vergadering (gv) van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad van de UvA op 14 oktober stemmen over het AFS-plan. Die datum stond los van een datum waarop de gv van de VU zou stemmen.

Vervolgens kwam er aan UvA-kant uitstel tot begin december, omdat veel informatie op basis waarvan een stemming zou kunnen plaatsvinden ontbrak. Dat is inmiddels geen haalbare kaart meer, want veel informatie komt pas begin december ter beschikking.

Maar kan er dan op de dertiende december worden gestemd? CSR-voorzitter Sam Quax (UvA), tevens voorzitter van de gv, wil niet per se vasthouden aan de dertiende, maar liever wel aan de maand december. ‘Ik kan de gevolgen niet overzien als er na 1 januari  pas gestemd wordt. Bovendien is dan de nieuwe decaan Karen Maex aan de slag; zij moet weten waar ze aan toe is.’

Zorgvuldigheid
COR-voorzitter Radboud Winkels vreest dat er in december nog steeds onvoldoende informatie beschikbaar is om tot een stemming over te gaan. ‘Ik ben voor zorgvuldigheid boven snelheid, maar het proces moet ook niet te lang gerekt worden. Vooral de studenten en medewerkers van de FNWI en de bèta’s aan de VU-kant moeten weten waar ze aan toe zijn. Maar als de colleges pas laat informatie kunnen leveren,  kan de vertraging niet op het conto van de medezeggenschap geschreven worden.’

Zelfs al zou de gv van de UvA in december een stemming houden en zelfs al zou die positief verlopen, dan nóg is het niet zeker of de AFS er op 1 januari is. De OR van de VU wil namelijk sowieso uitstel, laat voorzitter Ottho Heldring weten. ‘Er is nog heel weinig bekend over het plan. Pas eind deze maand of begin december zullen wij tientallen of misschien wel honderden pagina’s informatie daarover ontvangen, die we dan nog moeten lezen. En als wij daar langer voor nodig hebben dan de colleges zich voorstellen, dan zij dat zo. Maar als je toch een termijn wilt: ik verwacht dat wij op zijn vroegst in januari gaan stemmen.’

Winkels wil nog toevoegen dat het ‘een goed idee’ zou zijn als er naar aanleiding van het door de twee colleges in gezamenlijkheid genomen besluit de medezeggenschap ook in gezamenlijkheid tot een oordeel zou komen. Winkels: ‘Een super-gv dus van COR en CSR en de ondernemingsraad en studentenraad van de VU gezamenlijk.  Dan moet de gv van de VU in overleg met onze gv tot een tijdpad komen.’

Op 19 november om 16.00 uur vindt  op de VU een debat plaats over de AFS. Daar zullen onder anderen Heldring, Winkels en Quax aan het woord komen. Locatie: Medische Faculteit, Van der Boechorststraat, zaal D-146 (Atrium).