Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Ook bij de UvA zijn studentes ruim in de meerderheid, blijkt uit cijfers van de afdeling Strategie & informatie.

Dagblad Trouw berichtte vandaag dat de studentenpopulatie de afgelopen dertig jaar met wel 84 duizend is gegroeid en dat het gros van die groei te danken was aan meisjes. De UvA toont een soortgelijke trend: een sterke studentengroei, die vooral aan meisjes valt toe te schrijven. De universiteit was haar tijd bovendien vooruit, want al in 1989 studeerden hier meer vrouwen dan mannen, terwijl dat landelijk pas sinds 2006 het geval is.

Terwijl tussen 1982 en 1992 de vrouwelijke studentenpopulatie groeide, nam de mannelijke groep af. Daarna liep de ontwikkeling een tijdje gelijk, maar sinds 2000 neemt het aantal vrouwen weer harder toe. ‘Vorig jaar hadden we zelfs minder mannen dan in 1982,’ zegt Wouter ter Haar van Strategie & informatie. ‘Wel zie je dat de laatste twee jaar mannen iets aan het inlopen zijn.’

Sinds 1982 heeft de UvA er in totaal 9131 (56 procent) studenten bijgekregen: 8637 vrouwen en 494 mannen. Dat komt in 2013 uit op 13.881 mannelijke en 17.706 vrouwelijke studenten.

Doorstromen
Het ministerie van Onderwijs verklaarde de algehele studententoename in het rapport Referentieraming 2010 met het feit dat er meer scholieren naar het vwo gingen, en zij vaker kozen voor wo in plaats van hbo. De invoering van de bama-structuur en verruimingen in de studiefinanciering zouden er bovendien toe hebben geleid dat sinds 2000 meer hbo’ers doorstromen naar de universiteiten.