Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
De gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad heeft haar ‘voorlopige standpunt’ bepaald ten aanzien van de oprichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS). In een brief aan het College van Bestuur (CvB) laat de gv weten ‘op dit moment niet overtuigd en niet bereid te zijn’ om met het plan in te stemmen.

Volgens de medezeggenschapsraden ontbreken er nog steeds ‘essentiële informatie en onderbouwingen’ om met de oprichting van de AFS in te kunnen stemmen. Bovendien vinden de raden dat de noodzaak van een gehele integratie van de drie bètafaculteiten van UvA (één) en VU (twee) ‘onvoldoende’ is gemotiveerd. Ook zijn er volgens de raden nog steeds ‘vele organisatorische en technische obstakels’ die de vorming van de AFS in de weg staan en is de exit-strategie ‘dusdanig rigide dat instemming op het principebesluit niet de voorkeur geniet’.

Toon en inhoud van de brief zijn dusdanig dat instemming met de AFS – aanvankelijk gepland voor 14 oktober, maar inmiddels voorzien voor begin december – nog ver weg lijkt. Er is inmiddels wel een decaan voor de nieuwe faculteit gevonden, de uit Leuven afkomstige Karen Maex. Zij is vooralsnog benoemd tot decaan van de drie afzonderlijke faculteiten, maar de colleges van bestuur van UvA en VU hebben nadrukkelijk naar buiten gebracht dat zij ook de decaan wordt van de AFS. Als die er tenminste komt.

Alternatieven
In een toelichting op haar standpunt geeft de gv in de brief aan dat er nog steeds ‘geen evenwichtige afweging’ is van de voor- en nadelen van de op te richten faculteit. Ook zijn eventuele alternatieven onderbelicht. ‘En die alternatieven zijn er feitelijk gezien wel.’ De gv wijst erop dat elders in het land samenwerkingsverbanden ‘van lichtere aard’ bestaan. ‘Deze alternatieven lijken niet te zijn overwogen.’

De gv heeft half september een waslijst met vragen gestuurd aan het CvB. Die zijn nog niet puntsgewijs beantwoord. De vragen gaan onder meer over de financiering van de AFS. Bij de beantwoording van die vragen is het CvB deels afhankelijk van input door de minister van OCW. Afhankelijk van wanneer die komt kan er begin december worden in- of afgestemd.

Niet ondenkbaar is dat de stemming opnieuw wordt verschoven.

 Zie hier voor de hele brief van de gv aan het CvB.